Petr Oslzlý

Název: Petr Oslzlý
Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 312-316
Rozsah
312-316
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] BADAL, Milan – BLAŽEK, Karel – FLORIAN, Jonáš a kol. Sauna biblio. Sauna tenet Brunam = sauna v Brně trvá. Tišnov: Sursum, 2015.

[2] DOSTÁLEK, Igor – OSLZLÝ, Petr. Divadlo se nesmí stát jen zábavou [online]. 2011. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1273941-divadlo-se-nesmi-stat-jen-zabavou-petr-oslzly.

[3] HRBOLKA, Daniel. JAMU povede Petr Oslzlý. Nově zvolený rektor působil i jako poradce Havla [online]. 2017. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://brnensky.denik.cz/kultura_region/jamu-povede-petr-oslzly-nove-zvoleny-rektor-pusobil-i-jako-poradce-havla-20171023.html.

[4] NOVOTNÁ, Iveta. Chci na JAMU vybudovat demokratické prostředí, říká nově zvolený rektor Petr Oslzlý [online]. 2017. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/chci-na-jamu-vybudovat-demokraticke-prostredi-rika-nove-zvoleny-rektor-petr-6482829.

[5] NOVOTNÁ, Jana a kol. 111 příběhů královopolských osobností. Vydáno při příležitosti 100. výročí povýšení Králova Pole na město. Brno: [s. n.], 2005, s. 101–102.

[6] Oslzlý Petr, prof. Mgr. [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://difa.jamu.cz/fakulta/pedagogove/oslzly.html.

[7] Petr Oslzlý [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Oslzlý.

[8] Petr Oslzlý [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://www.ndbrno.cz/modules/theaterarchive/?h=person&a=detail&id=3239.

[9] Petr Oslzlý (1945) [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://www.pametnaroda.cz/cs/oslzly-petr-1945.

[10] Petr Oslzlý – Kalendárium [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://www.jamu.cz/img/cz/aktuality/cv-kalendrarium_oslzly2.pdf.

[11] Petr Oslzlý se za totality zasazoval o tvůrčí svobodu [online]. 2016. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://moravskehospodarstvi.cz/article/kultura-a-zabava/portret-petr-oslzly-se-za-totality-zasazoval-o-tvurci-svobodu/.

[12] Petr Oslzlý. "Smyslem divadla nemůže být divácký úspěch" [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/o-nas/nasi-absolventi/petr-oslzly.

[13] Prof. Mgr. Petr Oslzlý [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://is.jamu.cz/osoba/5096.

[14] SOUKUPOVÁ, Jana. Divadelník Petr Oslzlý spolutvořil ostrůvky svobody [online]. 2009. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://brno.idnes.cz/divadelnik-petr-oslzly-spolutvoril-ostruvky-svobody-p1m-/brno-zpravy.aspx?c=A090623_1212569_brno_krc.

[15] TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl, K–P. Praha – Litomyšl: Paseka, 1999, s. 499.

[16] TŘEŠTÍK, Michael Michael (ed.). Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. 5000 životopisů. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2002, s. 473.