Rudolf Pečman

Název: Rudolf Pečman
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 321-324
Rozsah
321-324
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A 2 FF, osobní spisy, kart. 17 I/43.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A 2 FF, osobní spisy, kart. 9/2.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A 2 FF, osobní spisy, kart. 32/17.

[4] Archiv Masarykovy univerzity, fond A 2 FF, osobní spisy, kart. 21/7.

[5] FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 182–183.

[6] MACEK, Petr. Za profesorem Rudolfem Pečmanem. Universitas, 2009, č. 1, s. 63–64.

[7] MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ, Jana. Rudolf Pečman – profesor s laskavým srdcem [online]. [cit. 18. února 2018]. Dostupné z: https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/rudolf-pecman-profesor-s-laskavym-srdcem.html.

[8] MIKULÁŠKOVÁ, Věra. Zrcadlo vzpomínek. Brno: Šimon Ryšavý, 2009, s. 85–86.

[9] PEČMAN, Rudolf. Z hlubin paměti. Vzpomínky muzikologa. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

[10] POLEDŇÁK, Ivan. Rudolf Pečman [online]. [cit. 17. února 2018]. Dostupné z: https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/rudolf-pecman-profesor-s-laskavym-srdcem.html.

[11] SEHNAL, Jiří. Zemřel Rudolf Pečman. Vlastivědný věstník moravský, 2009, roč. 61, č. 2, s. 217.

[12] SÝKORA, Pavel. Česká beethoveniana Rudolfa Pečmana. Musicologica Brunensia, 2015, roč. 50, č. 1, s. 45–55. | DOI 10.5817/MB2015-1-5

[13] ŠTĚDROŇ, Miloš. "Imago animo sermo est". Rudolf Pečman (12. 4. 1931 – 16. 12. 2008). Hudební věda, 2009, roč. 46, č. 1–2, s. 218–223.