Milan Uhde

Název: Milan Uhde
Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 349-353
Rozsah
349-353
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Doc. PhDr. Milan Uhde [online]. [cit. 19. února 2019]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/lide/milan-uhde/.

[2] FLASSIGOVÁ, Kateřina. Memoárová literatura jako pramen poznání života a díla Milana Uhdeho. Brno, 2016. Bakalářská diplomová práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

[3] JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989. III. 1958–1969. Praha: Academia, 2008.

[4] JANOUŠEK, Pavel (ed.). Dějiny české literatury 1945–1989. IV. 1969–1989. Praha: Academia, 2008.

[5] KAPRÁLOVÁ, Dora. Milan Uhde dnes slaví sedmdesát let. Mladá fronta dnes, roč. 17, č. 174, 28. 7. 2006, s. B11.

[6] MIKULÁŠKOVÁ, Věra. Zrcadlo vzpomínek. Brno: Šimon Ryšavý, 2009, s. 128–130.

[7] Milan Uhde [online]. [cit. 19. února 2019]. Dostupné z: https://www.pametnaroda.cz/cs/uhde-milan-1936.

[8] NOVOTNÁ, Jana a kol. 111 příběhů královopolských osobností. Vydáno při příležitosti 100. výročí povýšení Králova Pole na město. Brno: [s. n.], 2005, s. 126–127.

[9] NOVOTNÝ, Vladimír – PŘIBÁŇ, Michal. Milan Uhde [online]. [cit. 19. února 2019]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=445.

[10] ŠIBÍČKOVÁ, Jitka. doc. PhDr. Milan Uhde [online]. 2016. [cit. 19. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/homemmb/?acc=profil_osobnosti&load=13656.

[11] TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. III. díl, Q–Ž. Praha – Litomyšl, Paseka, 1999, s. 392–393.

[12] TŘEŠTÍK, Michael (ed.). Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. 5000 životopisů. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2002, s. 697.

[13] UHDE, Milan. Rozpomínky. Co na sebe vím. Praha – Brno: Torst – Host, 2013.