Jan Keller

Název: Jan Keller
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 400-403
Rozsah
400-403
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] ČTK, jih. ČSSD do evropských voleb asi povede sociolog Jan Keller [online]. 2014. [cit. 21. května 2018]. Dostupné z: https://zpravy.e15.cz/domaci/politika/cssd-do-evropskych-voleb-asi-povede-sociolog-jan-keller-1053464?fb_comment_id=489943067793340_2591869#f14c944e3b37b34.

[2] Jan Keller [online]. [cit. 21. května 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Keller.

[3] Jan Keller [online]. [cit. 21. května 2018]. Dostupné z: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3040-jan-keller.

[4] Jan Keller [online]. [cit. 21. května 2018]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124695/JAN_KELLER_cv.html.

[5] Jan Keller [online]. [cit. 30. května 2018]. Dostupné z: https://www.osu.cz/jan-keller/13387/#2-zivotopis.

[6] MORAVEC, Václav. Sociolog Jan Keller považuje za základní problém sociální struktury ČR to, že se nedaří vybudovat dostatečně silné střední vrstvy [online]. 2005. [cit. 11. června 2018]. Dostupné z: http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2005/09/050913_keller.shtml.

[7] Neoficiální stránky Jana Kellera [online]. [cit. 21. května 2018]. Dostupné z: http://www.darius.cz/jankeller/index_pro.html.

[8] Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. – europoslanec za ČSSD, sociolog [online]. [cit. 21. května 2018]. Dostupné z: https://www.cssd.cz/nasi-lide/jan-keller/.

[9] ŠMÍDEK, Leoš. Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. – myšlenky a názory. Zlín, 2014. Bakalářská diplomová práce. Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati. [cit. 29. května 2018]. Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/29360/%20m%EDdek_2013_dp.pdf?sequence=1.