Josef Šmajs

Název: Josef Šmajs
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 413-415
Rozsah
413-415
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 56/38.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 37/28, 40/13, 45/8.

[3] Josef Šmajs [online]. [cit. 10. července 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Šmajs.

[4] Josef Šmajs [online]. [cit. 10. července 2018]. Dostupné z: https://www.muni.cz/lide/2543-josef-smajs/zivotopis.

[5] POVOLNÝ, David. Nemůžeme růst donekonečna [online]. 2013. [cit. 10. července 2018]. Dostupné z: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/4026-nemuzeme-rust-donekonecna.

[6] SEDLÁK, Jiří. Josef Šmajs: Filozofie – obrat k Zemi. Universitas, 2010, č. 1, s. 72–73.

[7] TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století: III. díl, Q–Ž. Praha: Paseka, 1999.