The image of pagan and Christian rulers of the Grand Duchy of Lithuania from the second half of the 13th and first half of the 14th centuries in German chronicles

Název: The image of pagan and Christian rulers of the Grand Duchy of Lithuania from the second half of the 13th and first half of the 14th centuries in German chronicles
Variantní název:
  • Obraz pohanských a křesťanských vládců litevského velkoknížectví ze 2. poloviny 13. stol. a z 1. poloviny 14. století v německých kronikách
Autor: Ryier, Yanina
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2019, roč. 66, č. 2, s. 17-29
Rozsah
17-29
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article deals with the image of the first rulers of the Grand Duchy of Lithuania in German chronicles. The aim of the work is to reconstruct the image of Pagan and Christian rulers of the emerging state, marking out similarities and differences, and to characterize the legitimacy of their status as monarchs in the eyes of German chroniclers based on the religion of the Lithuanian dukes. The article mainly focuses on Mindaugas, Vytenis and Gediminas, the most powerful and dynamic figures from the initial period of the foundation of the Grand Duchy of Lithuania.