Jaká doba, takové divadlo : k povzdechu Wolfganga Spitzbardta nad mimésis v dnešním divadle, komentář prizmatem Aristotelovy Poetiky

Název: Jaká doba, takové divadlo : k povzdechu Wolfganga Spitzbardta nad mimésis v dnešním divadle, komentář prizmatem Aristotelovy Poetiky
Zdrojový dokument: Theatralia. 2020, roč. 23, č. 2, s. 183-188
Rozsah
183-188
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Spitzbardt, Wolfgang. Divadlo v krizi(?) aneb Pokus o mimesis. První vydání. V Brně: JAMU, 2019. 69 s. Úvahy a názory; 11. svazek. ISBN 978-80-7460-159-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CSAPO, Eric a Margaret MILLER (eds.). 2007. Origins of Theater in Ancient Greece and Beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[2] JANKO, Richard. 1987. Aristotle: Poetics, with the Tractatus Coislinianus, reconstruction of Poetics II, and the fragments of the On Poets. Indianapolis: Hackett, 1987.

[3] KNOX, Bernard. 1957. Oedipus at Thebes. New Haven: Yale University Press, 1957.

[4] KULKA, Tomáš. 2000. Umění a kýč. Brno: Torst, 2000.

[5] STEHLÍKOVÁ, Eva. 2005. Divadlo za časů Nerona a Seneky. Praha: Divadelní ústav, 2005.

[6] TAPLIN, Oliver. Proč byla maska pro řeckou tragédii rozhodující? Divadelní revue 31 (2020): 2: v tisku.

[7] VERNANT, Jean-Pierre. 1992. Napětí a ambivalence v řecké tragédii. Svět a divadlo 3 (1992): 6: 27–38.

[8] WATSON, Walter. 2012. The Lost Second Book of Poetics. Chicago/London: University of Chicago Press, 2012.