Performativní? Kreativní? Interdisciplinární?

Název: Performativní? Kreativní? Interdisciplinární?
Zdrojový dokument: Theatralia. 2020, roč. 23, č. 2, s. 192-193
Rozsah
192-193
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Performativity and Creativity in Modern Cultures: An Interdisciplinary Conference. Filozofická fakulta, Karlova univerzita, Praha. 22.–24. listopadu 2019.
Reference
[1] DAVIS, Tracy C. a Peter W. MARX (edd.). 2020. The Routledge Companion to Theatre and Performance Historiography. Abingdon/Oxon/New York: Routledge, 2020.

[2] DAVIS, Tracy C. a Thomas POSTLEWAIT. 2003. Theatricality. New York: Cambridge University Press, 2003.

[3] ROKEM, Freddie. 2016. 'Suddenly a stranger comes into the room': Interruptions in Brecht, Benjamin and Kafka. Studies in Theatre and Performance [online] 36 (2016): 1: 21–26 [cit. 10. 8. 2020]. Dostupné online na https://www-tandfonline-com.ezproxy.muni.cz/doi/full/10.1080/14682761.2015.1114334?scroll=top&needAccess=true.