Historická účetní terminologie v českých zemích v pozdním středověku a raném novověku : příspěvek k diskuzi

Název: Historická účetní terminologie v českých zemích v pozdním středověku a raném novověku : příspěvek k diskuzi
Variantní název:
  • Historical accounting terminology in the Czech lands in the Middle Ages and the early modern period : points for discussion
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2020, roč. 67, č. 1, s. 19-26
Rozsah
19-26
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In the Middle Ages and early modern period, a specific accounting system was used in the Czech lands, known as so-called administrative accounting. The accounting categories and principles of this system were not the same as those used by single-entry and double-entry bookkeeping. The aim of the article is to show with selected accounting terms and categories their semantic variability and thereby start a discussion on accounting terminology that has been thus far absent in the Czech environment.
Note
Zpracování a vydání příspěvku bylo umožněno díky finanční podpoře z Fondu pro podporu vědecké činnosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na období 2018-2021, projekt č. FPVC2018/12.