Введение

Název: Введение
Transliterovaný název
Vvedenije
Autor: Berger, Olga
Zdrojový dokument: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). Izdanije pervoje Brno: Masaryk University Press, 2021, pp. 7-11
Rozsah
7-11
Typ
Kapitola
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence