Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů) : resumé

Název: Syntaktické termíny v ruštině a češtině : komparativní pohled (na základě vybraných termínů) : resumé
Autor: Berger, Olga
Zdrojový dokument: Berger, Olga. Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). Izdanije pervoje Brno: Masaryk University Press, 2021, pp. 129-133
Rozsah
129-133
Typ
Shrnutí
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A