Problematika měření socio-emočních schopností u dětí : srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy

Název: Problematika měření socio-emočních schopností u dětí : srovnatelnost faktorové struktury posuzovací škály mezi otci, matkami a pedagogy
Variantní název:
  • The issue of measuring socio-emotional abilities in children : comparability of the factor structure of a rating scale across fathers, mothers, and teachers
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 1, s. 69-90
Rozsah
69-90
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem studie je s použitím české adaptace metody Škály emoční inteligence (Emotional Intelligence Scale) amerických autorů Vallerové a Pfeiffera z roku 2015 ověřit faktorovou strukturu přeložené verze dotazníku a její srovnatelnost napříč různými skupinami hodnotitelů. Sběru výzkumných dat se zúčastnilo celkem 87 učitelů, 251 matek a 117 otců, kteří s pomocí uvedené metody hodnotili socio-emoční schopnosti 315 dětí z 51 škol. Výsledkem byla identifikace dvoufaktorového modelu české verze dotazníku s faktory Prosociální chování a Emoční sebeuvědomění a seberegulace. Zároveň jsme z jistili, že daný model vykazuje dobrou shodu s daty matek a otců, v případě pedagogů však není akceptovatelný. Výsledky a implikace z jištění jsou diskutovány v kontextu dalšího využití metody a dopadu na budoucí výzkumy socio-emočních dovedností pomocí dotazníkových metod.
The aim of this study was to assess the factor structure of the Czech adaptation of the Emotional Intelligence Scale by U.S. researchers Valler and Pfeiffer (2015) and its equivalence across different groups of raters. Altogether, 87 teachers, 251 mothers, and 117 fathers participated in the data collection, rating the socio-emotional competencies of 315 children from 51 schools. A two-factor model, consisting of prosocial behavior and emotional conscientiousness and self-regulation, proved to be most likely, showing an acceptable fit in both mothers and fathers; however, the fit was unsatisfactory in teachers. The results and possible implications are further discussed.
Note
Tato studie je výsledkem badatelské činnosti podporované v rámci projektu MUNI/A/1458/2020 "Doménově specifické schopnosti intelektově nadaných žáků".
Reference
[1] Acar, S., Sen, S., & Cayirdag, N. (2016). Consistency of the performance and nonperformance methods in gifted identification a multilevel meta-analytic review. Gifted Child Quarterly, 60(2), 81–101. https://doi.org/10.1177/0016986216634438

[2] Achenbach, T. M., McConaughy, S. H., & Howell, C. T. (1987). Child/adolescent behavioral and emotional problems: Implications of cross-informant correlations for situational specificity. Psychological Bulletin, 101(2), 213–232. https://doi.org/10.1037/0033-2909.101.2.213

[3] Bar-On, R. (1997). Bar-on emotional quotient inventory (EQ-I): Technical manual. Multi-Health Systems.

[4] Bar-On, R., & Parker, J. D. A. (2000). The bar-on emotional quotient inventory: Youth version (EQ-i:YV). Multi-Health Systems.

[5] Baron-Cohen, S., & Wheelwright, S. (2004). The empathy quotient: An investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(2), 163 –175. https://doi.org/10.1023/B:JADD.0000022607.19833.00

[6] Belfield, C., Bowden, A. B., Klapp, A., Levin, H., Shand, R., & Zander, S. (2015). The economic value of social and emotional learning. Journal of Benefit-Cost Analysis, 6(3), 508–544. https://doi.org/10.1017/bca.2015.55

[7] Bernaards, C. A., & Jennrich, R. I. (2005). Gradient projection algorithms and software for arbitrary rotation criteria in factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 65(5), 676–696. https://doi.org/10.1177/0013164404272507

[8] Casey, R. J., & Fuller, L. L. (1994). Maternal regulation of children's emotions. Journal of Nonverbal Behavior, 18, 57–89. https://doi.org/10.1007/BF02169079

[9] Coelho, V. A., Sousa, V., & Marchante, M. (2016). Social and emotional competencies evaluation questionnaire – Teacher's version: Validation of a short form. Psychological Reports, 119(1), 221–236. https://doi.org/10.1177/0033294116656617

[10] Conti, G., Frühwirth-Schnatter, S., Heckman, J. J., & Piatek, R. (2014). Bayesian exploratory factor analysis. Journal of Econometrics, 183(1), 31–57. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2014.06.008

[11] Cote, S., & Miners, C. T. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administrative Science Quarterly, 51(1), 1–28. https://doi.org/10.2189/asqu.51.1.1

[12] Dadds, M. R., Hunter, K., Hawes, D. J., Frost, A. D. J., Vassallo, S., Bunn, P., Merz, S., & Masry, Y. E. (2008). Measure of cognitive and affective empathy in children using parent ratings. Child Psychiatry and Human Development, 39, 111–122. https://doi.org/10.1007/s10578-007-0075-4

[13] Denham, S. A. (2005). Assessing social-emotional development in children from a longitudinal perspective for the National Children's Study: Social-emotional compendium of measures. George Mason University.

[14] Denham, S. A., Wyatt, T. M., Bassett, H. H., Echeverria, D., & Knox, S. S. (2009). Assessing social-emotional development in children from a longitudinal perspective. Journal of Epidemiology & Community Health, 63(1), 37–52. http://dx.doi.org/10.1136/jech.2007.070797

[15] Devliegerh, I., Talloen, W., & Rosseel, Y. (2019). New developments in factor score regression: Fit indices and a model comparison test. Educational and Psychological Measurement, 79(6), 1017–1037. https://doi.org/10.1177/0013164419844552

[16] Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child Development, 82(1), 405–432. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

[17] Eisenberg, N., Fabes, R. A., & Murphy, B. C. (1996). Parents' reactions to children's negative emotions: Relations to children's social competence and comforting behavior. Child Development, 67(5), 2227–2247. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

[18] Engel, N. A., Rodrigue, J. R., & Geffken, G. R. (1994). Parent-child agreement on ratings of anxiety in children. Psychological Reports, 75(3), 1251–1260. https://doi.org/10.2466/pr0.1994.75.3.1251

[19] Frydenberg, E., Liang, R., & Muller, D. (2017). Assessing students' social and emotional learning: A review of the literature on assessment tools and related issues. Social and Emotional Learning in Australia and the Asia-Pacific, 55–82. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3394-0

[20] Galloway, B., & Porath, M. (1997). Parent and teacher views of gifted children's social abilities. Roeper Review, 20(2), 118–121. https://doi.org/10.1080/02783199709553872

[21] Geiser, C., Mandelman, S. D., Tan, M., & Grigorenko, E. L. (2016). Multitrait-multimethod assessment of giftedness: An application of the correlated traits-correlated (Methods-1) model. Structural Equation Modeling, 23(1), 76–90. https://doi.org/10.1080/10705511.2014.937792

[22] Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam Books.

[23] Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (2008). Social skills improvement system-rating scales. Pearson Assessments.

[24] Gresham, F. M., Elliott, S. N., Cook, C. R., Vance, M. J., & Kettler, R. (2010). Cross-informant agreement for ratings for social skill and problem behavior ratings: An investigation of the social skills improvement system-rating scales. Psychological Assessment, 22(1), 157. https://doi.org/10.1037/a0018124

[25] Grob, A., Meyer, CH. S., & Hagmann-von Arx, P. (2013). IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let. Testcentrum.

[26] Grob, A., Reimann, G., Gut, J., & Frischknecht, M. C. (2018). IDS-P – Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti. Testcentrum.

[27] Hambleton, R. K. (2005). Issues, designs, and technical guidelines for adapting tests into multiple languages and cultures. In R. K. Hambleton, P. F. Merenda, & Ch. F. Spielberg (Eds.), Adapting educational and psychological test for cross-cultural assessment (s. 3–38). Lawrence Elbaum Associates.

[28] Humphrey, N., Curran, A., Morris, E., Farrell, P., & Woods, K. (2007). Emotional intelligence and education: A critical review. Educational Psychology, 27(2), 235–254. https://doi.org/10.1080/01443410601066735

[29] Humphrey, N., Kalambouka, A., Wigelsworth, M., Lendrum, A., Deighton, J., & Wolpert, M. (2011). Measures of social and emotional skills for children and young people: A systematic review. Educational and Psychological Measurement, 71(4), 617–637. https://doi.org/10.1177/0013164410382896

[30] Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the Basic empathy scale. Journal of Adolescence, 29(4), 589–611. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.08.010

[31] Junttila, N., Voeten, M., Kaukiainen, A., & Vauras, M. (2006). Multisource assessment of children's social competence. Educational and Psychological Measurement, 66(5), 874–895. https://doi.org/10.1177/0013164405285546

[32] Lee, D., & Pfeiffer, S. I. (2006). The reliability and validity of a korean-translated version of the Gifted rating scales. Journal of Psychoeducational Assessment, 24(3), 210–224. https://doi.org/10.1177/0734282906287829

[33] Linares, L. O., Rosbruch, N., Stern, M. B., Edwards, M. E., Walker, G., Abikoff, H. B., & Alvir, J. Ma. J. (2005). Developing cognitive-social-emotional competencies to enhance academic learning. Psychology in the Schools, 42(4), 405–417. https://doi.org/10.1002/pits.20066

[34] MacCann, C., Joseph, D. L., Newman, D. A., & Roberts, R. D. (2014). Emotional intelligence is a second-stratum factor of intelligence: Evidence from hierarchical and bifactor models. Emotion, 14(2), 358–374. https://doi.org/10.1037/a0034755

[35] Manz, P. H., Fantuzzo, J. W., & McDermott, P. A. (1999). The parent version of the preschool social skills rating scale: An analysis of its use with low-income, ethnic minority children. School Psychology Review, 28, 493–504. https://doi.org/abs/10.1080/02796015.1999.12085980

[36] Mavroveli, S., Petrides, K. V., Shove, C., & Whitehead, A. (2008). Investigation of the construct of trait emotional intelligence in children. European Childhood Adolescent Psychiatry, 17, 516–526. https://doi.org/10.1007/s00787-008-0696-6

[37] Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2002). The Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test (MSCEIT) – User's manual. Multi-Health Systems.

[38] Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2014). Mayer-Salovey-Caruso emotional intelligence test youth research version: Researcher's guide. Multi-Health Systems.

[39] McCarney, S. B., & Arthaud, T. J. (2009). Gifted evaluation scale, third edition. Technical manual. Hawthorne Educational Services.  

[40] McKown, C. (2017). Social-emotional assessment, performance, and standards. The Future of Children, 27(1), 157–178.

[41] Mlázovská, B. (2018). Empatie a socio-emoční kompetence u dětí v různých formách náhradní péče (nepublikovaná diplomová práce). Univerzita Karlova.

[42] Neber, H. (2004). Teacher identification of students for gifted programs: Nominations to a summer school for highly-gifted students. Psychology Science, 46(3), 348–362.

[43] Newsome, S., Day, A. L., & Catano, V. M. (2000). Assessing the predictive validity of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 29(6), 1005–1016. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00250-0

[44] Petrides, K. V., Niven, L., & Mouskounti, T. (2006). The trait emotional intelligence of ballet dancers and musicians. Psicothema, 18, 101–107.

[45] Pfeiffer, S. I., & Jarosewich, T. (2003). GRS (Gifted rating scales) – Manual. Pearson.

[46] Piatek, R. (2019). Bayes FM: Bayesian inference for factor modeling. https://CRAN.R-project.org/package=BayesFM

[47] Renk, K., & Phares, V. (2004). Cross-informant ratings of social competence in children and adolescents. Clinical Psychology Review, 24(2), 239–254. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2004.01.004

[48] Renzulli, J. S., Smith, L. H., White, A. J., Callahan, C. M., Hartman, R. K., & Westberg, K. L. (2010). Scales for rating the behavioral characteristics of superior students: Technical and administration manual (3rd ed.). Prufrock Press.

[49] Revelle, W. (2018). Psych: Procedures for personality and psychological research. Northwestern University. https://CRAN.R-project.org/package=psych

[50] Rothenbusch, S., Voss, T., Golle, J., & Zettler, I. (2018). Linking teacher and parent ratings of teacher-nominated gifted elementary school students to each other and to school grades. Gifted Child Quarterly, 62(2), 230–250. https://doi.org/10.1177/0016986217752100

[51] Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185–211. https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG

[52] Shields, A., & Cicchetti, D. (1997). Emotion regulation among school-age children: The development and validation of a new criterion Q-sort scale. Developmental Psychology, 33(6), 906–916. https://doi.org/10.1037/0012-1649.33.6.906

[53] Schultz, D., Izard, C. E., & Bear, G. A. (2004). Children's emotion processing: Relations to emotionality and aggression. Development & Psychopathology, 16(2), 371–387. https://doi.org/10.1017/S0954579404044566

[54] Stan, C., & Beldean, I. G. (2014). The development of social and emotional skills of studentsways to reduce the frequency of bullying-type events. Experimental results. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 114, 735–743. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.777

[55] Tett, R. P., Fox, K. E., & Wang, A. (2005). Development and validation of a self-report measure of emotional intelligence as a multidimensional trait domain. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(7), 859–888. https://doi.org/10.1177/0146167204272860

[56] Thurstone, L. L. (1954). An analytical method for simple structure. Psychometrika, 19, 173–182. https://doi.org/10.1007/BF02289182

[57] Valler, E., & Pfeiffer, S. I. (2015). Development and exploratory factor analysis of a teacher-report measure of emotional intelligence in youth: The Pfeiffer Emotional intelligence scale (nepublikovaná diplomová práce). Florida State University.

[58] Valler, E. (2019). Preliminary examination of the psychometric properties of the Pfeiffer Emotional intelligence scale: A teacher-report form for measuring emotional intelligence in children and adolescents (nepublikovaná doktorská práce). Florida State University.

[59] Wigelsworth, M., Humphrey, N., Kalambouka, A., & Lendrum, A. (2010). A review of key issues in the measurement of children's social and emotional skills. Educational Psychology in Practice, 26(2), 173–186. https://doi.org/10.1080/02667361003768526

[60] Willhelm, O. (2005). Measures of emotional intelligence: Practice and standards. In R. Schulze & R. D. Roberts (Eds.), Emotional intelligence: An international handbook (s. 131–154). Hogrefe and Huber.  

[61] Zeidner, M., Roberts, R. D., & Matthews, G. (2008). The science of emotional intelligence. European Psychologist, 13(1), 64–78. https://doi.org/10.1027/1016-9040.13.1.64

[62] Zins, J. E., & Elias, M. J. (2007). Social and emotional learning: Promoting the development of all students. Journal of Educational and Psychological Consultation, 17(2–3), 233–255. https://doi.org/10.1080/10474410701413152