Rozhlasový režisér Josef Henke

Název: Rozhlasový režisér Josef Henke
Variantní název:
  • Radio director Josef Henke
Zdrojový dokument: Theatralia. 2021, roč. 24, č. 1, s. 216-239
Rozsah
216-239
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem textu je představit rozhlasové režijní dílo předního českého režiséra Josefa Henkeho. Henkeho kariéra je pojednána v kompletním oblouku necelých padesáti let, vymezeny jsou základní tvůrčí linie jeho tvorby, klíčová inspirační východiska a především typické postupy jeho režijní práce. Režijní styl dokládají jednotlivé mikroanalýzy i podrobnější rozbory vybraných inscenací, zkoumána je také inscenační kontinuita Henkeho režií. Tu práce akcentuje v historickém kontextu, reflektuje pak především okolnosti Henkeho zákazu rozhlasové práce v 70. a 80. letech minulého století.
This text aims to introduce the directorial work of the prominent Czech radio director Josef Henke. Henke's career, discussed here, spanned almost fifty years: the essay defines the fundamental creative characteristics, crucial inspirations and especially the quintessential methods of his directorial work. Henke's directorial style is documented by analyses of case studies and detailed readings of selected radio productions. The continuity and aesthetics of Henke's directorial work for radio is contextualized within a historical frame, which pays particular attention to the circumstances whereby Henke was forbidden to work in the radio industry in the 1970s and 1980s.
Note
Studie vznikla v rámci grantového projektu IGA (Interdisciplinární výzkum kulturního pole (texty, autoři, struktury). IGA_FF_2020_007Science and Actual Potential of His Concepts (GAČR 2016-2018, GA16-20335S).