Hravé učenie v prírodovednom múzeu

Název: Hravé učenie v prírodovednom múzeu
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 1, s. 33-38
Rozsah
33-38
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Ako mnísi kláštor postavili [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=mp79ipE2Lc8&t=2s.

[2] Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, časť A. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2016. ISBN 978-80-8118-155-9.

[3] Európske archeologické dni 2020 [online]. [cit. 2021-02-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=qpKTwmgPyM.

[4] KIMÁKOVÁ, Katarína. Bádateľské aktivity v prírodovednom vzdelávaní, časť B Biológia. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2015. ISBN 978-80-8118-151-1.

[5] ŠUBOVÁ, Danka. Katalóg vzdelávacích programov Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva pre materské školy, základné školy a stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy a marginalizované skupiny. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2017. ISBN 978-80-88924-97-5.