Česká a moravská města a místa 18. a 19. století v obrazech. Typologie "obrazových topografií"

Název: Česká a moravská města a místa 18. a 19. století v obrazech. Typologie "obrazových topografií"
Variantní název:
  • Bohemian and Moravian towns and places in the 18th and 19th centuries in pictures. A typology of "pictorial topographies"
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 1, s. 125-132
Rozsah
125-132
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study focuses on "pictorial topographies", i.e. series of vedutas, the creators of which aimed, at least to a certain extent, for topographic accuracy. Based on the works mentioned in Přehled vývoje vlastivědného popisu Čech [The development of homeland studies description of Bohemia] by František Roubík and works mostly published in the last 20 years, the author proposes various ways of classifying the series, which facilitates more accurate historical research. It also examines the transformation in their typology, which was compiled at the turn of the 19th century and was influenced by the Enlightenment and Romanticism.
Note
Tato studie vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně.