Zmapování panství Šebetov v polovině 18. století

Název: Zmapování panství Šebetov v polovině 18. století
Variantní název
The mapping of the Šebetov estate in the 18th century
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 1, s. 167-178
Rozsah
167-178
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
The paper presents a collection of maps by Johann Isidor Jelínek depicting the Šebetov estate in the 18th century. Johann Isidor Jelínek was an assistant surveyor and an apprentice of the architect František Antonín Grimm. His maps of the Šebetov estate capture in detail various formations in the landscape and are a valuable topographic source for exploring the landscape of the mid-18th century.
Jazyk shrnutí