The monastery of the Transfiguration in Zarzma : at the intersection of biblical narration and liturgical relevance

Název: The monastery of the Transfiguration in Zarzma : at the intersection of biblical narration and liturgical relevance
Variantní název:
  • Klášter Proměnění Páně v Zarzmě : na křižovatce mezi biblickým vyprávěním a liturgickou relevancí
Zdrojový dokument: Convivium. 2021, roč. 8, č. Supplementum 1, s. [138]-167
Rozsah
[138]-167
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Analysis of the visual program of the katholikon in Zarzma leads to questions of how the sculptures relate to the socio-political and historical background of this monastery. On the basis of certain common iconographies, this study suggests an intimate relationship with both Jerusalem and Mount Athos. The singular program of the church interior at Zarzma clearly points to the liturgical situation and religious developments in the second half of the fourteenth century.