Nemovité archeologické nálezy – základní charakteristika

Název: Nemovité archeologické nálezy – základní charakteristika
Zdrojový dokument: Macháček, Jiří; Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Prišťáková, Michaela. Břeclav - Pohansko. X., Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 22-58
Rozsah
22-58
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 5.1 Zahloubené sídlištní objekty -- 5.1.1 Zemnice -- 5.1.2 Velké zahloubené objekty -- 5.1.3 Studna -- 5.1.4 Pece, otopná a pyrotechnologická zařízení -- 5.1.5 Těžební jáma -- 5.1.6 Depozit kamenů a žernovů -- 5.1.7 Ostatní sídlištní jámy -- 5.2 Nadzemní sídlištní objekty -- 5.2.1 Nadzemní domy s otopným zařízením -- 5.2.2 Nadzemní dům se zděným nárožím ND224 -- 5.3 Žlábky a ohrazení -- 5.4 Recentní stavby -- 5.5 Rozptýlené hroby ze sídliště -- 5.5.1 Tvar hrobové jámy -- 5.5.2 Rozměry a kubatura hrobových jam -- 5.5.3 Úprava hrobových jam -- 5.5.4 Vícenásobné pohřby -- 5.5.5 Orientace hrobů -- 5.5.6 Poloha těla -- 5.5.7 Věk a pohlaví pohřbených jedinců -- 5.5.8 Hrobový inventář -- 5.5.9 Superpozice hrobů s jinými archeologickými kontexty -- 5.5.10 Datování funerálních kontextů
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence