Про орфоепічну грамотність українців

Název: Про орфоепічну грамотність українців
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 2, s. 77-85
Rozsah
77-85
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Reviewed work
Дружинець, Марія Львівнa. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти. Одеса, 2019. 580 с.
Reference
[1] DRUŽYNEC', M. L.: Ukrajins'ke usne movlennja: psychota socìofonetyčnyj aspekty. Odesa, 2019. 580 s.