Každodennost normalizační moci: konformita, obcházení a rezistence v jógové praxi

Název: Každodennost normalizační moci: konformita, obcházení a rezistence v jógové praxi
Variantní název:
  • Power in everyday life during normalization: conformity, circumvention, and resistance in yoga practice
Zdrojový dokument: Sacra. 2021, roč. 19, č. 1, s. 7-18
Rozsah
7-18
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article analyzes the memories of yoga practitioners during the normalization period in former Czechoslovakia, aiming to identify and describe the mechanisms and strategies of governance and power under socialist regime within the yoga platform. I carried out a qualitative research capturing the autobiographical account of the personal experiences of respondents who practiced yoga during the period of communist normalization. Despite the state's regulation of leisure activities, people devoted themselves to yoga practice. The article analyzes how yogis dealt with state power both in private and public spheres and what strategies they used to search for free intermediate spaces of realization. I also mention how the respondents perceive the difference between normalizing yoga conditions and the current state of yoga.
Note
Článek je založený na autorčině bakalářské práci obhájené v roce 2020 na Masarykově univerzitě v Brně.
Reference
[1] Bílek, L. (2015). Zavazuji se dobrovolně... Rezidenti, agenti, informátoři a další. Tajní spolupracovníci Státní bezpečnosti v letech 1945–1989. Pamět a dějiny, (4), 4–19.

[2] Činátl, K., Mervart, J., & Najbert, J. (Eds.). (2017). Podoby československé normalizace: dějiny v diskuzi. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů.

[3] Foucault, M. (2016). Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann.

[4] Fujda, M. (2007). Akulturace hinduismu v českém okultismu: sekularizace a zrod moderní spirituality. Dizertační práce. Masarykova univerzita, Brno.

[5] Fujda, M. (2010). Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: K sociálním dějinám českého okultismu 1891–1941. Praha: Malvern.

[6] Fujda, M. (2011). Acculturation of Hinduism and the Czech Traditions of Yoga: From Freedom to Totality and Back Again. In A. Máté-Tóth & C. Rughinis (Eds.), Spaces and Borders: Current Research on Religion in Central and Eastern Europe (pp. 81–101). Berlin: Walter de Gruyter.

[7] Fujda, M. & Lužný, D. (2010). Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In D. Hall & R. Smoczyński (Eds.), New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe (pp. 133–172). Warsaw: IFiS Publishers.

[8] Hošpesová, L. (2010). Rituály normalizační společnosti v zaměstnání. Dizertační práce. Masarykova univerzita, Brno.

[9] Jurčak, A. (2018). Bylo to na věčné časy, dokud to neskončilo: Poslední sovětská generace. Praha: Karolinum.

[10] Kabele, J. (Ed.). (2004). Výklady vládnutí v reálném socialismu. Praha: Matfyzpress.

[11] Kaufmann, J. C. (2010). Chápající rozhovor. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

[12] Kolář P. & Pullman, M. (2016). Co byla normalizace? Studie o pozdním socialismu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[13] Konopásek, Z. (1996). Text a textualita v sociálních vědách – Část druhá: metodologické motivace. Biograf, 8.

[14] Konopásek, Z. (1999). Otevřená minulost: Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum.

[15] Konopásek, Z. (2005). Co znamená interpretovat text? In M. Miovský, I. Čermák, & V. Chrz (Eds.), Kvalitativní přístup ve vědách o člověku: Vybrané aspekty teorie a praxe (s. 85–95). Olomouc: UP Olomouc.

[16] Paulík M. (2015). Šírenie jogy v českých zemiach počas obdobia komunizmu. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno.

[17] Reisigl, M. & Wodak, R. (2009). The Discourse-Historical Approach (DHA). In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis (pp. 87–121). London: SAGE Publications.

[18] Silverman, D. (2005). Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava: Ikar.

[19] Strauss, A. & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

[20] Švaříček, R. & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

[21] Vaněk, M. & Krátká, L. (Eds.) (2014). Příběhy (ne)obyčejných profesí: Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum.

[22] Zeman, V. (2000). Zavzpomínání, které nemá obecnou platnost. In Jóga v minulosti a přítomnosti: Soubor přednášek z konference 20.listopadu 1999 (s. 14–17). Praha: Sdružení přátel Indie a Český svaz jógy.