Нов речник на новите думи в българския език

Název: Нов речник на новите думи в българския език
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 4, s. 80-82
Rozsah
80-82
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Благоева, Диана; Колковска, Сия. (ред.) Речник на новите думи в българския език (от първите две десетилетия на XXI век. София : Наука и изкуство, 2021. 336 стр. ISBN 978-954-02-0351-5.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BLAGOEVA, D. – KOLKOVSKA, S. (red.): Rečnik na novite dumi v bălgarskija ezik (ot părvite dve desetiletija na XXI vek. Sofija: Nauka i izkustvo, 2021. 336 str. ISBN 978-954-02-0351-5.