Cenná monografie o české a srbské frazeologii

Název: Cenná monografie o české a srbské frazeologii
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2021, roč. 31, č. 4, s. 83-85
Rozsah
83-85
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Popović, Snežana. Česká a srbská frazeologie: na cestě ke dvojjazyčnému frazeologickému slovníku. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 206 stran. Studia philologica pragensia. ISBN 978-80-246-4608-4, ISBN 978-80-246-4670-1 (pdf).
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] POPOVIĆOVÁ, S.: Česká a srbská frazeologie. Na cestě ke dvojjazyčnému frazeologickému slovníku. Praha: Univerzita Karlova 2020, 206 s. ISBN 978-80-246-4608-4, 978-80-246-4670-1 (pdf).