Subversivní role komiky v díle Elfriede Jelinek v uměnovědném kontextu

Název: Subversivní role komiky v díle Elfriede Jelinek v uměnovědném kontextu
Zdrojový dokument: Theatralia. 2021, roč. 24, č. 2, s. 173-176
Rozsah
173-176
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Reviewed work
Janke, Pia; Schenkermayer, Christina (Hrsg.). Komik und Subversion – Ideologiekritische Strategien. Wien : Praesens Verlag, 2020. 574 s. ISBN 978-3-7069-1031-6.
Reference
[1] JELINEK, Elfriede. 2014. Tři divadelní hry. Obchodníkovy smlouvy, Rechnitz (Anděl zkázy), O zvířatech [Three Dramas. The Merchant's Contracts. An Economic Comedy, Rechnitz (The Choking Angel), On Animals]. Překl. Barbora Schnelle. Praha: Brkola, 2014.

[2] JANKE, Pia (Hrsg.). 2002. Die Nestsbeschmutzerin – Jelinek und Österreich. Salzburg: Jung und Jung, 2002.