Za vším hledej ženu: Charikleia Šťastná jako první překladatelka z češtiny do novořečtiny

Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2021, roč. 21, č. [1], s. 83-90
Rozsah
83-90
  • ISSN
    1803-6414 (print)
    2694-913X (online)
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Document
Reference:
[1] Literární archiv Památníku národního písemnictví, Praha, fond Šťastný Jaroslav.

[2] XXXIV.–XLVII. roční zpráva o Českoslovanské akademii obchodní v Praze za školní roky 1905/1906–1918/1919. Praha: Českoslovanská akademie obchodní.

[3] Estia = Estia eikonografimeni: periodikon ebdomadiaion idrythen to 1876. Athinisi: N. G. Politis, G. Drosinis, G. Xenopoulos [Εστία εικονογραφημένη: περιοδικόν εβδομαδιαίον ιδρυθέν τω 1876. Αθήνησι: Ν. Γ. Πολίτης, Γ. Δροσίνης, Γ. Ξενόπουλος] [online]. Dostupné z: http://pleias.library.upatras.gr/index.php/estia [15. srpna 2021].

[4] Kairoi. Athinai: P. Kanellidis [Καιροί. Αθήναι: Π. Κανελλίδης] [online]. Dostupné z: https://srv-web1.parliament.gr/library.asp?item=37572 [15. srpna 2021].

[5] Máj. V Praze: Nakladatelské družstvo Máje [online]. Dostupné z: https://ndk.cz/uuid/uuid:ef3a7cf0-9e8a-11e3-a880-5ef3fc9ae867 [15. srpna 2021].

[6] Národní listy. Praha: J. Grégr [online]. Dostupné z: https://ndk.cz/uuid/uuid:ae876087-435d-11dd-b505-00145e5790ea [15. srpna 2021].

[7] Národní politika. Praha: V. Nedoma [online]. Dostupné z: https://ndk.cz/uuid/uuid:a61884f0-8cbb-11dc-a584-000d606f5dc6 [15. srpna 2021].

[8] Čech, Sv. 1874. Básně Svatopluka Čecha. Praha.

[9] Dolenský, A. a kol. (eds.) 1932. Nový velký ilustrovaný slovník naučný, sv. 16. Praha.

[10] Frolíková, A. 1984. Šťastný filhelén. Zprávy jednoty klasických filologů 26, 1984, 32–36.

[11] Koulouri, Chr. 1988. Istoria kai Geografia sta ellinika scholeia (1834–1914). Gnostiko antikeimeno kai ideologikes proektaseis. Anthologio keimenon. Bibliografia scholikon encheiridion. Athina 1988. [Κουλούρη, Χρ. 1988. Ιστορία και Γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834–1914). Γνωστικό αντικείμενο και ιδεολογικές προεκτάσεις. Ανθολόγιο κειμένων. Βιβλιογραφία σχολικών εγχειριδίων. Αθήνα 1988.]

[12] Novák, A. 1921. Svatopluk Čech: Dílo a Osobnost. Praha.

[13] Šnejdrla, E. 1933. Prof. Dr. Jaroslav Šťastný. *27. XII. 1862 – †27. 10. 1932. In Výroční zpráva Jiráskova státního československého gymnasia v Praze II. za školní rok 1932–33. Praha, 3–5.

[14] Šťastný, J. 1930. Styky Řecka s národem československým, hlavně s ohledem na kulturu a zájem československého národa pro kulturu řeckou. In G. A. Farmakidis (ed.), Současné Řecko (stát a národ). Praha 1930, 238–256.

[15] Šťastný, J. 1932. Novořečtina. In J. Čada (ed.), Jazykové studium na Vysoké škole obchodní v Praze. Praha, 107–109.

[16] Vrchlický, J. 1886. Povídky ironické a sentimentální. Praha.