Νίκος Χ. Παπαδόπουλος. Άνοιξη Πράγας. Μνήμη Τσεχοσλοβακίας 1968. Αθήνα: Εκδόσεις Τυφλόμυγα, 2018, 306 σελ. ISBN 978-960-687-533-5.

Název: Νίκος Χ. Παπαδόπουλος. Άνοιξη Πράγας. Μνήμη Τσεχοσλοβακίας 1968. Αθήνα: Εκδόσεις Τυφλόμυγα, 2018, 306 σελ. ISBN 978-960-687-533-5.
Transliterovaný název
Nikos Ch. Papadopoulos. Anoixi Pragas. Mnimi Tsechoslovakias 1968. Athina: Ekdoseis Tyflomyga, 2018, 306 sel. ISBN 978-960-687-533-5.
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2021, roč. 21, č. [1], s. 97-100
Rozsah
97-100
  • ISSN
    1803-6414 (print)
    2694-913X (online)
Type: Recenze
Reviewed work
Παπαδόπουλος, Νίκος Χ. Άνοιξη Πράγας. Μνήμη Τσεχοσλοβακίας 1968. Αθήνα: Εκδόσεις Τυφλόμυγα, 2018, 306 σελ. ISBN 978-960-687-533-5. [Papadopoulos, Nikos Ch. Anoixi Pragas. Mnimi Tsechoslovakias 1968. Athina: Ekdoseis Tyflomyga, 2018, 306 sel. ISBN 978-960-687-533-5.]
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.