[Podolinská, Tatiana Zachar. Marian Devotion among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality]

Název: [Podolinská, Tatiana Zachar. Marian Devotion among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality]
Zdrojový dokument: Religio. 2021, roč. 29, č. 2, s. 190-192
Rozsah
190-192
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Podolinská, Tatiana Zachar. Marian Devotion among the Roma in Slovakia: A Post-Modern Religious Response to Marginality. Cham : Palgrave Macmilian 2021, 166 s. ISBN 978-3-030-56363-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.