Od variací k polycentrismu : několik poznámek ke kompoziční technice Milana Kundery a Igora Stravinského

Název: Od variací k polycentrismu : několik poznámek ke kompoziční technice Milana Kundery a Igora Stravinského
Variantní název
From variations to polycentrism : some comments on Milan Kundera's and Igor Stravinsky's compositional techniques
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2021, roč. 56, č. 2, s. 23-37
Rozsah
23-37
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
The study deals with parallels between Milan Kundera's and Igor Stravinsky's compositional techniques. It focuses on common features of both creators, such as varied technique, polycentric composition, method of working with model, elements of play, etc.
Reference
[1] KUNDERA, Milan. Improvizace na počest Stravinského. Host, 2006, roč. 22, č. 3, s. 14–23.

[2] KUNDERA, Milan. Kniha smíchu a zapomnění. Toronto: Sixty-Eight Publishers, 1981.

[3] KUNDERA, Milan. Kniha smíchu a zapomnění: Román. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2017.

[4] KUNDERA, Milan. L'art du roman: Essai. Paris: Gallimard, 2003.

[5] KUNDERA, Milan. La lentezza. Vyd. 8. Milano: Adelphi, 2002.

[6] KUNDERA, Milan. Nesnesitelná lehkost bytí: Román. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2006.

[7] KUNDERA, Milan. Poznámka autora. In Milan Kundera. Směšné lásky: Povídky. Brno: Atlantis, 1991, s. 205.

[8] KUNDERA, Milan. Nevědění: Román. Brno: Atlantis, 2021.

[9] KUNDERA, Milan. Slavnost bezvýznamnosti. Brno: Atlantis, 2020.

[10] KUNDERA, Milan. Umění románu: Cesta Vladislava Vančury za velkou epikou. Praha: Československý pisovatel, 1960.

[11] KUNDERA, Milan. Žert: Román. Vyd. 5. Brno: Atlantis, 1991.

[12] STRAVINSKY, Igor. Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci Nominis for tenor et baritone soli, chorus and orchestra: Partitura. London – New York: Boosey & Hawkes, 1956.

[13] STRAVINSKY, Igor. Octet for wind instruments. London – New York: Boosey & Hawkes, 1952.

[14] STRAVINSKY, Igor. Oedipus Rex: Opéra-Oratorio en deux Actes d'après Sophocle. Igor Stravinsky et Jean Cocteau. London – New York: Boosey & Hawkes, 1964.

[15] STRAVINSKY, Igor. Pulcinella: Suite pour petit orchestre d'après Pergolesi. London – New York: Boosey & Hawkes, 1949.

[16] ADORNO, Theodor W. Filozofie nové hudby. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2018.

[17] BRIERRE, Jean-Dominique. Milan Kundera: Život spisovatele. Praha: Argo, 2020.

[18] CURTIUS, Ernest Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998.

[19] ČEŠKA, Jakub. Království motivů: Motivická analýza románů Milana Kundery. Praha: TOGGA, 2005.

[20] DRUSKIN, Michail Semjonovič. Igor Stravinskij: Osobnost, dílo, názory. Praha: Supraphon, 1981.

[21] ELIOT, T. S. Tradice a individuální talent. In T. S. Eliot. Křesťan – kritik – básník. Praha: Argo, 2019, s. 13–20.

[22] HUIZINGA, Johan. Homo ludens: O původu kultury ve hře. Praha: Dauphin, 2000.

[23] CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. Brno: Atlantis, 1994.

[24] KUBÍČEK, Tomáš. Středoevropan Milan Kundera. Olomouc: Periplum, 2013.

[25] SALMON, Christian. Interview s Milanem Kunderou. Olomouc: Votobia, 1996.

[26] STRAVINSKIJ, Igor – CRAFT, Robert. Rozhovory s Robertem Craftem. Praha: Supraphon, 1967.

[27] ŠAFRÁNEK, Miloš (ed.). Bohuslav Martinů: Domov, hudba a svět: Deníky, zápisníky, úvahy a články. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966.

[28] ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček a hudba 20. století: Paralely, sondy, dokumenty. Brno: Nadace Universitas Masarykana, 1998.

[29] ŻURAWSKA, Anna. Romány a jejich hudba: La Lenteur a L'Ignorance Milana Kundery. In Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Bohumil Fořt – Jiří Kudrnáč – Petr Kyloušek (eds.). Brno: Host, 2012.