Decolonization of museum narratives of Donbas

Název: Decolonization of museum narratives of Donbas
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2021, roč. 10, č. 2, s. 12-26
Rozsah
12-26
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article describes the analysis results for the Donbas museums in Ukraine regarding the region's cultural peculiarities. The analytical assessment allowed us to identify a set of chief regional characteristics such as cultural hegemony, Soviet and colonial narrative domination with implicit onward compliance, and sporadic inner resistance in the form of tolerating local identity or counternarratives. The study shows that such phenomena induced by the loss of priority status upon the collapse of the USSR currently penetrate the Donbas cultural landscape. It also explains the nature of this phenomenon through the processes of the proclamation of Ukraine's independence, followed by the region's deindustrialization, switching from cultural priorities to national ones. It led to disorientation and apathy of the local population and thus to a comeback of old pre-Soviet colonial narratives of the Russian Empire times. Concurrently, the museums' narratives keep specific ingrained Soviet-time imprints.
Článek prezentuje výsledky muzejního výzkumu kulturních specifik v ukrajinském regionu Donbas. Na základě provedené analýzy byl identifikován soubor hlavních regionálních charakteristik, jakými jsou kulturní hegemonie, přetrvávající nadvláda implicitně dodržovaných sovětských a koloniálních narativů a občasný projev vnitřního vzdoru formou tolerování lokální identity či protinarativů. Studie ukazuje, že tyto jevy, které byly vyvolány ztrátou dominantního postavení po rozpadu Sovětského svazu v současnosti, pronikají do kulturní krajiny Donbasu. Vysvětluje také podstatu tohoto fenoménu prostřednictvím procesu vyhlášení nezávislosti Ukrajiny následovaného deindustrializací regionu, kdy se na první místo dostaly místo kulturních národnostní zájmy. To vedlo k dezorientaci a apatii místního obyvatelstva a tím i k návratu starých předsovětských koloniálních narativů z dob ruského impéria. Muzejní narativy však zároveň uchovávají i specifické hluboce zakořeněné stopy sovětské éry.
Reference
[1] ASHCROFT, Bill, Gareth GRIFFITHS and Helen TIFFIN (eds.). Postcolonial Studies: The Key Concepts. London-New York: Routledge, 2013. ISBN 9780415661911.

[2] ASSMANN, Jan. Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0521188029. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1017/CBO9780511996306

[3] ASSMANN, Aleida and Linda SHORTT. Memory and Political Change. London: Palgrave Macmillan, 2012. ISBN 0230302009. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1057/9780230354241

[4] BRULON, Soares and Anna LESHCHENKO. Museology in Colonial Contexts: A Call for Decolonisation of Museum Theory ICOFOM Study Series, 2018, Vol. 46, pp. 61-79. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.4000/iss.895 | DOI 10.4000/iss.895

[5] BURBANK, Jane and David L. RANSEL (eds.). Imperial Russia. New Histories for the Empire. Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 1998. ISBN 978-0253212412.

[6] Conference: Decolonize the Museum [online]. Amsterdam: Framer Framed [accessed 2021-08-29]. Available from www: https://framerframed.nl/en/blog/conferentie-decolonize-the-museumconference/.

[7] DOLÁK, Jan. Thing in museum. Museum collection as structure. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana, 2018, Vol. 2, pp. 25–35. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.21638/spbu19.2018.202

[8] DONIK, Oleksandyr. Indystrialne Osvojenja Donbasy y XIX–na pochatky XX st. [Industrial development of Donbas in XIX–beggining of XX century]. Regional history of Ukraine, 2015, No. 9, pp. 201–214.

[9] EFIMENKO, Henadiy. Status USRR ta yiyi vzayemovidnosyny z RSFRR: dovhyj 1920 rik [The status of the USSR and its relationship with the RSFSR: a long 1920]. Kyiw: Institute of the history of Ukraine, 2012.

[10] ENGELS, Friedrich. Rol truda v processe prevrashhenyya obezyan v cheloveka [The role of labor in the process of transformation of an ape into a human]. Moscow: State Publishing House of Political Literature, 1953.

[11] ERLL, Astrid. Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, 2017. ISBN 978-3-476-05190-5. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/978-3-476-05495-1

[12] FRAZON, Zsófia. New museology. In Curatorial Dictionary [online]. [accessed 2021-08-28]. Available from www: http://tranzit.org/curatorialdictionary/index.php/dictionary/new-museology.

[13] HOSKING, Geoffrey. The Soviet Union. In BANG, Peter, Christopher BAYLY and Walter SCHEIDEL (eds.). The Oxford World History of Empire: Volume Two: The History of Empires. Oxford: Oxford University Press, 2020. ISBN 978-0-19-753276-8. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1007/978-3-030-11464-0_8

[14] HUIS, Iris van. Contesting Cultural Heritage: Decolonizing the Tropenmuseum as an Intervention in the Dutch/European Memory Complex. In LÄHDESMÄKI, Tuuli, Luisa PASSERINI and Sigrid KAASIK-KROGERUS (eds.). Dissonant Heritages and Memories in Contemporary Europe. New York: Palgrave Macmillan, 2019, pp. 215–248. ISBN 978-3-030-11464-0.

[15] KALNACS, Benedikts. 20th century baltic drama: postcolonial narratives, decolonial options. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2016. ISBN 9783849811471.

[16] KAPPELAR, Andreas. Mala istorija Ukrainy [A small history of Ukraine]. Kyiv: K.I.S., 2007.

[17] KOGHUT, Zenon. Rosiyskij zentralism i ukrainska avtonomia: likvidazija Hetmanschyny, 1760–1830 [Russian centralism and Ukrainian autonomy: the elimination of the Hetmanate, 1760–1830]. Kyiw: Osnovy, 1996.

[18] KOWALEVSKA, Olga. Zvilnennya prostoru. Dekomunizaciya yak dekolonizaciya vizualnoho prostoru ukrayinskych mist [Freeing up the space. Decommunization as the decolonization of the visual space of Ukrainian cities]. In Tyzhden [online], November 2015, para. 6 [accessed 2021-08-28]. Available from www: https://tyzhden.ua/Society/152408.

[19] KOVALEVSKY, Evgraf. Geognosticheskoe obozrenie Doneckogo gornogo kryazha. [Geognostic survey of the Donetsk mountain range]. Mining Journal, 1829, Vol. 1, No. 1, pp. 1–47.

[20] KULIKOV, Volodymyr. Inosemni pidpryjemzi, jak importery kapitalu, innovazij ta menedzhmentu v ukrainskych hubernijach Rosijskoji imperiji naprykinci XIX–na pochatku XX ct [Foreign entrepreneurs as importers of capital, innovation and management in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the late XIX–early XX centuries]. Ukrainian historical journal, 2014, No. 3, pp. 152–167.

[21] KUZIO, Taras. History, Memory and National Building in the Post-Soviet Colonial Space Nationalities Papers, 2002, Vol. 30, No. 2, pp. 241–264. | DOI 10.1080/00905990220140649

[22] KUZIO, Taras. Putin's war against Ukraine: Revolution, Nationalism, and Crime. Toronto: Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto, 2017. ISBN 1543285864.

[23] L'Internationale Online (ed.). Decolonising Museums, 2015, p. 5 [online]. [accessed 2021-08-29]. Available from www: https://d2tv32fgpo1xal.cloudfront.net/files/02-decolonisingmuseums-1.pdf. ISBN 9789491564109.

[24] LUTUHIN, Leonid. Donetskij kamenouholnyj basejn kak istochnik mineralnoho topliva [Donetsk mining pool as a source of mineral fuel]. Charkiv: steam typography and litography "Zilberberh", 1900.

[25] LUTUHIN, Leonid. Izbrannye trudy po heolohyy Doneckoho bassejna [Selected works on the geology of Donetsk mining pool]. Kyiv: Publishing House of the Academy of Science of USRR, 1956.

[26] LUTUHIN, Leonid and Feodosiy CHERNYSHEV. Donetsky basejn [Donetsk pool]. Proceedings of the Society of Mining Engineers, 1897, No. 12, pp. 20–42.

[27] MCCALL, Vikki and Clive GRAY. Museums and the 'new museology': theory, practice and organizational change Museum Management and Curatorship, 2014, Vol. 28, No. 1, pp. 19–35. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/09647775.2013.869852 | DOI 10.1080/09647775.2013.869852

[28] MCCLINTOCK, Anne. Imperial Leather. Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest. New York – London: Routledge, 1995. ISBN 9780415908900.

[29] MOORE, David C. Is the post-in postcolonial the post-in post-Soviet? Toward a global postcolonial critique PMLA/Publications of the Modern Language Association of America, 2001, Vol. 116, No. 1, pp. 111–128. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1632/pmla.2001.116.1.111 | DOI 10.1632/S0030812900105073

[30] MOTYL, Oleksandr. Pidsumky imperij: zanepad, rozpad i vidrodzhennya [The Results of Empires: Decline, Disintegration, and Revival]. Kyiv: Krytyka, 2009.

[31] PAKHOMENKO, Sergiy. Vyprobuvanja Donbasom. Regionalnyj kontekst polityky istorychnoi pamjati [Challenged by a Donbas: regional context of the policy of history memory]. Historians [online], 2013, para. 2 [accessed 2021-08-29]. Available from www: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/649-serhii-/.

[32] PLOKHII, Serghiy. Kosatckyj mif. Istorija ta nacietvorenja v epochy imperii [Cossack mythus. History and nation-building in the era of empires]. Kyiv: Laurus, 2013.

[33] PODDUBIKOV, Vladimir, Sergej VARZEMOVYCH and Dmitrij FUNK. Resursnoe proklatija s antrazytovim otbleskom: korenyje narody i dobyvajuscheje kompanii Kuzbasa v situazyje konflikta [Resource curse with anthracite glare: indigenous people and Kuzbass mining companies in a conflict situation]. Siberian historical studies, 2018, No. 2, pp. 142–163.

[34] RYABCHUK, Mykola. Dekomunizaciya chy dekolonizaciya? Scho pokazaly politychni dyskusiyi z pryvodu "dekomunizacijnych" zakoniv [Decommunization or decolonization? What have shown the political discussions about "decommunization" laws]. Scientific notes of the Institute of Political and Ethnonational Studies named by I.F. Kuras of NAS of the National Academy of Science of Ukraine, 2016, Vol. 2, issue 82, pp. 104–117.

[35] SAID, Edward. Orientalism: Zapadnye konzepcija vostoka [Orientalism: Western conception of the East]. Moscow: Ruskij Mir, 2006, pp. 8–13.

[36] SERMUKSNYTE, Ruta. Naratyvų labirintuose: Lietuvos ir Ukrainos muziejų patirtys [In the Labyrinths of Narrative: Experiences of Lithuanian and Ukrainian Museums]. Vilnius: Vilnius University Press, 2019. ISBN 9786090702857.

[37] SHENDEL, Volodymyr. Exhibition "Yes, we are Scythians" in the Bachmut museum of regional studies, 2005–2006.

[38] SHOLOCHOV, Mikhail. Tichij Don: roman y chetyrjoch knigach [Quiet Don: novel in four books]. Moscow: Eksmo, 2005.

[39] SOKYRSKA, Vladylena. Vidnosyny mizh SSSR and USSR (1919–1929): politykoekonomichnyj ta administratyvnoteritorialnyj dyskyrs [Relations between USSR and SSSR (1919–1929): politicaleconomic and administrative-territorial discourse], PhD Dissertation, Uman: Uman State Pedagogical University, 2018.

[40] THOMAS, Dominic. Museums in postcolonial Europe: an introduction, African and Black Diaspora. An International Journal, 2009, Vol. 2, No. 2, pp. 125–135. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1080/17528630903004274

[41] TLOSTANOVA, Madina and Walter MIGNULO. Global Coloniality and the Decolonial Option. Kult, 2009, Vol. 6 (Special Issue), pp. 130–147.

[42] VERBYTSKA, Polina and Roman KUZMYN. Between amnesia and the "war of memories": politics of memory in the museum narratives of Ukraine. Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2019, Vol. 7, No. 2, pp. 23–34. ISSN 1339-2204.

[43] VERMENYCH, Yaroslav. Pohranychchya yak sociokulturnyj fenomen: prostorovyj vymir [Borders as a socio-cultural phenomenon: spatial dimension]. Regional history of Ukraine, 2012, No. 6, pp. 67–90.

[44] WINTLE, Claire. Decolonising the Museum: The Case of the Imperial and Commonwealth Institutes. Museum & Society, 2013, Vol. 11, No. 2, pp. 185–201. ISSN 1479-8360.

[45] YERMOLENKO, Tatiana. Paternialism v Rosiji: Kulturologicheskij analiz [Paternialism in Russia: a cultural analysis], PhD Dissertation, Rostov on Don National University, 2000.