Note sul paesaggio medievale : cicli scultorei dei mesi nella Toscana del XII e XIII secolo

Název: Note sul paesaggio medievale : cicli scultorei dei mesi nella Toscana del XII e XIII secolo
Variantní název:
  • Notes on medieval landscape : sculptural cycles of months in twelfth- and thirteenth-century Tuscany
  • Několik postřehů ke středověké krajině : toskánské sochařské cykly dvanácti měsíců ve dvanáctém a třináctém století
Zdrojový dokument: Convivium. 2022, roč. 9, č. 1, s. [116]-129
Rozsah
[116]-129
  • ISSN
    2336-3452 (print)
    2336-808X (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
plný text nepřístupný
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Starting from the cycle of Months depicted on twelfth- and thirteenth-century Tuscan monuments, this paper seeks to discern whether and, if so, how medieval representations inform later generations about actual rural terrain and agrarian practices during the Middle Ages. Combining visual and written medieval sources (notably, the writings of Hugh of St Victor, ca 1096–1141) with studies of historical agricultural production reveals how iconographic choices were informed by both theological conceptualizations and first-hand experience of the physical environment.