Изображение войны в творчестве Виктора Астафьева (на материале романа "Прокляты и убиты")

Název: Изображение войны в творчестве Виктора Астафьева (на материале романа "Прокляты и убиты")
Transliterovaný název
Izobraženija vojny v tvorčestve Viktora Astaf'jeva (na materiale romana "Prokljaty i ubity")
Variantní název:
  • The depiction of war in the work of Victor Astafyev (based on the novel The Cursed and the Slain)
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2022, roč. 15, č. 1, s. 55-66
Rozsah
55-66
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article is devoted to the study of the concept of war in Victor Astafyev's novel The Cursed and the Slain and to the revealing author's attitude to this phenomenon, expressed in repetitive images and ideas, discovering the specifics of the composition artistic world in the context of the writer's work. Various aspects of the depiction of war based on the material of the novel The Cursed and the Slain are analyzed. As a result, a conclusion was drawn about the features of Astafyev's late prose and the image of war in his novel.