The historical avant-garde in the European context : editorial

Název: The historical avant-garde in the European context : editorial
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 1, s. 7-12
Rozsah
7-12
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DREWS, Peter. 1975. Devětsil und Poetismus. Künstlerische Theorie und Praxis der tschechischen literarischen avantgarde am Beispiel Vítězslav Nezvals, Jaroslav Seiferts und Jiří Wolkers. Slavistische Bieträge, Band 89. München: Peter Lang, 1975.

[2] IMRE, Zoltán and Dariusz KOSIŃSKI. 2018. Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avantgarde Theatre in Central-Eastern Europe. Warsaw: Zbigniew Raszewski Theatre Institute, 2018.

[3] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2011a. Liberating the Theatre. In Petr A. Bílek, Josef Vojvodík and Jan Wiendl (eds.). A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908–1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Togga, 2011: 251–262.

[4] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2011b. Voiceband. In Petr A. Bílek, Josef Vojvodík and Jan Wiendl (eds.). A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908–1958. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Togga, 2011: 424–432.

[5] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2012. Za prostorem svět: tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech 20. století [The World Behind the Theatre Space: The Work of Jiří Frejka in the 1920s]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2012.

[6] JOCHMANOVÁ, Andrea and Ladislava PETIŠKOVÁ. 2022. Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu [Liberated Theatre – On the Waves of Devětsil]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022.

[7] KAVALÍR, Ondřej, Tomáš VUČKA, Jaroslav SEIFERT and Karel TEIGE. 2010 [1922]. Revoluční sborník Devětsil [Revolutionary Almanac Butterbur]. Praha: Akropolis ve spolupráci s Centrem výzkumu české umělecké avantgardy, 2010.

[8] KOUBSKÁ, Vlasta and Radomíra SEDLÁKOVÁ. 2022. Antonín Heythum. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2022.

[9] KRÁL, Petr. 2009. Neklidné sondy Andrého Bretona [The Inquiet Sondes by André Breton]. In André Breton. Otevřte, to jsem já [Open, It’s Me]. Praha: Sdružení Analogonu, 2009: 187–222.

[10] KRÁL, Petr. 2015. Vlastizrady [High Treasons]. Praha: Torst, 2015.

[11] KRÁL, Petr. 2017. Řeč Tristana Tzary [The Language of Tristan Tzara]. In Tristan Tzara. Mluvím já vlci [Speak I Wolves]. Praha: Sdružení Analogonu, 2017: 143–159.

[12] PAPOUŠEK, Vladimír. 2010. Dějiny nové moderny [History of the New Modern Art]. Vol. 1. Praha: Academia, 2010.

[13] PAPOUŠEK, Vladimír. 2014. Dějiny nové moderny [History of the New Modern Art]. Vol. 2. Praha: Academia, 2014.

[14] PAPOUŠEK, Vladimír. 2017. Dějiny nové moderny [History of the New Modern Art]. Vol. 3. Praha: Academia, 2017.

[15] ŠLAISOVÁ, Eva. 2016. Spojité nádoby: etnologie, pražský strukturalismus a česká divadelní avantgarda [Communication Vessels: Ethnology, Prague Structuralism, and Czech Theatre Avant-garde]. Theatralia 19 (2016): 1: 65–85.

[16] ŠLAISOVÁ, Eva. 2021. Od smutného Pierota k pyšnému vezírovi aneb Honzlovy České písně kramářské [From a Sad Pierrot to a Proud Vizier: Honzl’s Czech Broadside Ballads]. Theatralia 24 (2021): 1: 147–187. | DOI 10.5817/TY2021-1-11

[17] SPURNÁ, Helena. 2014. Emil František Burian a jeho cesty za operou [Emil František Burian and His Routes Towards Opera]. Praha: KLP, 2014.

[18] SPURNÁ, Helena. 2015. Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901–1943) [Theatre Director and Individual Oldřich Stibor (1901–1943)]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.

[19] ŠMEJKAL, František and Rostislav ŠVÁCHA (eds.). 1990. Devětsil. Czech Avant-garde Art, Architecture and Design of the 1920s and 30s. Oxford/London: The Museum of Modern Art, The Design Museum, 1990.

[20] TĚTIVA, Vlastimil and Vlasta KOUBSKÁ. 2012. František Muzika. Praha: Gallery ve spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a Národním muzeem, 2012.

[21] VOJVODÍK, Josef and Jan WIENDL (eds.). 2011. Heslář české avantgardy: estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958 [Index of Czech Avant-garde: Aesthetic Concepts and Metamorphoses of Artistic Methods in 1908–1958]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011.