Between Brueghel, Surrealism, and New Realism : Wachsman's stage design for Heavy Barbara

Název: Between Brueghel, Surrealism, and New Realism : Wachsman's stage design for Heavy Barbara
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 1, s. 109-136
Rozsah
109-136
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In 1937, Jiří Voskovec and Jan Werich wrote and staged the play Těžká Barbora [Heavy Barbara], which was inspired by the art of Pieter Brueghel the Elder and represents a unique experiment involving dramatisation and theatricalisation of his paintings. This article focuses on Alois Wachsman's scenography for this play and explores it in relation to Brueghel's paintings; the poetics and humour of Voskovec and Werich; trends and artists of the period; Wachsman's scenography for the National Theatre; and his paintings. The study brings attention to the previously unknown fact that Wachsman created two different versions of the set design for Heavy Barbara. Both versions alluded to Brueghel; however, one was inspired by Surrealism/ Wachsman's imaginative painting, while the other accentuated the folk atmosphere of the play through its use of New Realism and New Objectivity.
Reference
[1] BACHTIN, Michail. 2007. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance [François Rabelais and the Popular Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Transl. by Jaroslav Kolár. Prague: Argo, 2007.

[2] BASS, Eduard. 1937. Nová hra Osvobozeného divadla [A New Play of the Liberated Theatre]. Lidové noviny (7. 11. 1937): 9.

[3] BLÁHA, Jiří et al. 2017. Malované opony divadel českých zemí II [Painted Curtains of Theatres of the Czech Lands II]. Prague: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze – NIPOS, 2017.

[4] BRECHT, Bertolt. 1964. A Short Organum for the Theatre. Brecht on Theatre. Ed. and transl. by John Willet. London: Methuen Drama, 1964: 179–205.

[5] DELEVOY, Robert Léon. 1954. Bruegel: Historical and Critical Study. Geneva: A. Skira, 1954.

[6] DUNDES, Alan and Claudia STIBBE. 1981. The Art of Mixing Metaphors: A Folkloristic Interpretation of the Netherlandish Proverbs by Pieter Bruegel the Elder. Helsinki: Suomalainen Tiedeakat, 1981.

[7] EFFENBERGER, Vratislav. 1974. Osvobozené divadlo (The Liberated Theatre). A typescript stored in the Theatre Institute, Prague, sign. MB 1722/1.

[8] FISHMAN, Jane Suzannah. 1982. Boerenverdriet: Violence Between Peasants and Soldiers in the Art of the 16th and 17th-Century Netherlands. Berkeley: University of California, 1982.

[9] FISCHEROVÁ, Irma Jarmila (If). 1937. Nová hra V&W [V&W's New Play]. Národní osvobození (7. 11. 1937): 13.

[10] DE GHELDERODE, Michel. 1992. Les Entretiens d'Ostende. Toulouse: L'Ether vague/P. Thierry, 1992.

[11] GLÜCK, Gustav. 1936. Das Bruegel-Buch. Wien: Anton Schroll, 1936.

[12] GLÜCK, Gustav. 1937. Bruegels Gemälde. Wien: Verlag Anton Schroll and Co., 1937.

[13] HONIG, Elizabeth A. 2019. Pieter Bruegel and the Idea of Human Nature. London: Reaktion Books, 2019.

[14] INOV, Igor. 1992. Jak to všechno bylo, pane Werichu? [How Was It All, Mr. Werich?]. Prague: Karolinum, 1992.

[15] JANER, M. 1938. Je Těžká Barbora opravdu těžká? [Is Heavy Barbara Really Heavy?] Brázda (6. 1. 1938): 67–68.

[16] JUST, Vladimír. 2000. Werichovo divadlo ABC [Werich's Theatre ABC]. Prague: Brána, 2000.

[17] LHT. 1937. Skvělá premiéra v Osvobozeném divadle. Hra o národní obraně [Great Premiere at the Liberated Theatre. A Play about the National Defense]. Haló (7. 11. 1937): 11.

[18] MICHALOVÁ, Rea. 2003. Alois Wachsman. Prague: Michal's Collection, 2003.

[19] PEČÍRKA, Jaromír. 1963. Alois Wachsman. Prague: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1963.

[20] PÍŠA, Antonín Matěj (AMP). 1937. Novinka Osvobozeného divadla [Novelty of the Liberated Theatre]. Právo lidu (7. 11. 1937): 6.

[21] Přehled desetileté historie [Overview of ten years of history]. 1937. Lokální patriot 10 (1937): 1. In František Cinger. Tiskoví magnáti Voskovec a Werich. Prague: Akropolis, 2008: 153–167.

[22] PTÁČKOVÁ, Věra. 1982. Česká scénografie 20. století [Czech Scenography of the 20th Century]. Prague: Odeon, 1982.

[23] PTÁČKOVÁ, Věra. 1998. Scénografie – avantgarda [Scenography – Avant-garde]. In Helena Lorenzová et al. (eds.). Dějiny českého výtvarného umění IV/2 [History of Czech Fine Art IV/2]. Prague: Academia, 1998.

[24] ROBER TS-JONES, Philippe and Françoise ROBER TS-JONES-POPELIER. 2003. Pieter Bruegel starší [Pieter Bruegel the Elder]. Transl. by Zuzana Bedřichová and Alena Jurionová. Prague: Slovart, 2003.

[25] RUTTE, Miroslav. 1937. Několik osvobozených poznámek o Osvobozených [A Few Liberated Notes about the Liberated]. Národní listy (7. 11. 1937): 11.

[26] SCHONBERG, Michal. 1992. Osvobozené [Liberated]. Prague: Odeon, 1992.

[27] SCHONBERG, Michal. 1995. Rozhovory s Voskovcem [Interviews with Voskovec]. Prague: Blízká setkání, 1995.

[28] ŠLAISOVÁ, Eva. 2017. Translating between Arts: Voskovec and Werich's Play Heavy Barbara as the Intersemiotic Translation of Peter Brueghel's Paintings. In Michał Mrugalski and Schamma Schahadat (eds.). Theory of Literature as a Theory of the Arts and the Humanities. Wiener slawistischer Almanach. Sonderband 92. Leipzig/Wien: Biblion Media GmbH, 2017: 133–154.

[29] SEIFERT, Jaroslav (jt). 1937. Velký úspěch Osvobozeného divadla [Great Success of the Liberated Theatre]. Ranní noviny (9. 11. 1937): 4.

[30] SZCZEPANIK, Petr. 2009. Konzervy se slovy: počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let [Canned Food with Words: The Beginnings of Sound Film and the Czech Media Culture of the 1930s]. Brno: Host, 2009.

[31] -ŠKA- 1937. V&W: Těžká Barbora [V&W: Heavy Barbara]. Národní střed (9. 11. 1937): 5.

[32] VOSKOVEC, Jiří and Jan WERICH. 1940. Heavy Barbara. Transl. by Tony Kraber, Jiří Voskovec and Jan Werich. Typescript stored in the Museum of National Literature, Prague, Archive of Jan Werich Fund, No. AP: 1277.

[33] VOSKOVEC, Jiří and Jan WERICH. 1954a. Těžká Barbora [Heavy Barbara]. In Hry Osvobozeného divadla I [Plays of the Liberated Theatre I]. Prague: Československý spisovatel, 1954: 387–525.

[34] VOSKOVEC, Jiří and Jan WERICH. 1954b. Eidamská legenda [Eidam Legend]. In Hry Osvobozeného divadla I [Plays of the Liberated Theatre I]. Prague: Československý spisovatel, 1954: 389–399.

[35] VOSKOVEC, Jiří and Jan WERICH. 1954c. Hlavní postavy [Main Characters]. Hry Osvobozeného divadla I [Plays of the Liberated Theatre I]. Prague: Československý spisovatel, 1954: 12–15.

[36] VOSKOVEC, Jiří. 2001. Přednáška v Přítomnosti [Lecture in Přítomnost]. In Jiří Voskovec, Jan Werich and Václav Kofroň (eds.). Nikdy nic nikdo nemá… [No One Ever Has Anything…]. Prague: Národní filmový archiv, 2001: 324–331.

[37] VOSKOVEC, Jiří. 1965. Klobouk ve křoví: výbor veršů V+W (1927–1947) [Hat in the Bushes: An Anthology of V+W's Poetry (1927–1947)]. Prague: Československý spisovatel, 1965.

[38] WERICH, Jan. 1982. Jan Werich vzpomíná... vlastně potlach [Jan Werich Remembers … A Chat]. Prague: Melantrich, 1982.