Konstanty, proměny a inovace tanečního vzdělávání v České republice

Název: Konstanty, proměny a inovace tanečního vzdělávání v České republice
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 1, s. 177-183
Rozsah
177-183
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Taneční aktuality: Speciální vydání 2021, Tanec a vzdělání = Taneční aktuality: Special edition 2021, Dance and education. První vydání. Praha: Taneční aktuality, o.p.s., 2021. 161 s. ISBN 978-80-908312-0-9.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] CALLERY, Dymphna. 2001. Through the Body: A Practical Guide to Physical Theatre. New York: Routledge, 2001.

[2] DOBEŠ, Josef. 2010. Opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [Measure of the Ministry of Education, Youth and Sports Amending the Framework Educational Program for Primary Education] [online]. Praha, 2010. [citováno dne 16.1.2022]. Dostupné online na http://www.nuv.cz/file/136.

[3] HORÁK, Roman. 2021. Analýza metodického procesu fyzického divadla [Analysis of the Methodological Process of Physical Theatre. Special Issue of Dance News. Dance and Education]. In Petra Dotlačilová (ed.). Taneční aktuality. Speciální vydání/Special Edition. (Tanec a vzdělání/Dance and Education). Praha: Taneční aktuality, o. p. s. 2021: 143–151.

[4] JARCHOVSKÝ, Adam a Kateřina KLUSÁKOVÁ. 2021. Základy cirkusové pedagogiky [Basics of Circus Pedagogy] [online]. Praha: Cirqueon, 2021. [citováno dne 18.1.2022]. Dostupné online na https://www.cirqueon.cz/_publication/prvni-ceska-prirucka-cirkusove-pedagogiky.

[5] Taneční aktuality. 2021a. Speciální vydání [Special Edition] [online]. [citováno dne 15.1.2022]. Dostupné online na https://www.tanecniaktuality.cz/projekty/specialnivydani.

[6] Taneční aktuality. 2021b. Speciální vydání 2021 Tanečních aktualit prozkoumá téma Tanec a vzdělání [Special Edition of Taneční Aktuality 2021 will Explore the Topic of Dance and Education] [online]. (28. 6. 2021). [citováno dne 15.1.2022]. Dostupné online na https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/specialni-vydani-2021-tanecnich-aktualitprozkouma-tema-tanec-a-vzdelani.