Lola Skrbková (1902–1978)

Název: Lola Skrbková (1902–1978)
Zdrojový dokument: Theatralia. 2022, roč. 25, č. 1, s. 189-203
Rozsah
189-203
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Studie A. Jochmanové vznikly za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
Reference
[1] JOCHMANOVÁ, Andrea a Ladislava PETIŠKOVÁ. 2022. Osvobozené divadlo – Na vlnách Devětsilu [Liberated Theatre – On the Waves of Devetsil]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022.

[2] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2006. Poznámky k rozštěpení Osvobozeného divadla a vzniku divadla Dada [Notes on the Division of the Liberated Theatre and the Establishment of the Dada Theatre]. In Hana Drozdová a Eugenie Dufková (edd.). Ad honorem Bořivoj Srba. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2006: 269–284.

[3] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2008. Humor Krále Ubu v prostředí tzv. české divadelní avantgardy [King Ubu's Humor within the So-called Czech Theatrical Avant-garde]. In Mariana Kunešová (ed.). Alfred Jarry a česká kultura [Alfred Jarry and Czech Culture]. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008: 281–292.

[4] KURZWEILOVÁ, Jolana. 2013. České ženské učitelské spolky v letech 1919–1939 [Teachers' Associations of Czech Women in 1919–1939]. Magisterská diplomová práce, FF UK, 2013.

[5] NOVÁKOVÁ, Milena. 1944. Ohnivý žebřík [Fiery Ladder]. Praha: Českomoravský kompas, 1944.

[6] ODD MZM Brno, pozůstalost Loly Skrbkové, sign. LS-I, Osobní a korespondence, Pavel Aujezdský. Soupis rolí, režijních prací a recenzí zasloužilé umělkyně Loly Skrbkové [List of Roles, Directing Works and Reviews by the Esteemed Artist Lola Skrbková]. Strojopis, 35 s.

[7] ODD MZM Brno, pozůstalost Loly Skrbkové, sign. LS-I, Osobní a korespondence, Lola Skrbková. "Nastoupila jsem na JAMU…" ['I started working at JAMU…']. Rukopis, 4 s.

[8] ODD MZM Brno, pozůstalost Viléma Pfeiffera, sign. VF-I, Osobní materiál, Vilém Pfeiffer. "Narodil jsem se…" ['I was born …']. Strojopisné vzpomínky, 4 s.

[9] SKRBKOVÁ, Lola. 1935. Pohled nazpět [A Look Back]. Listy pro umění a kritiku 3 (1935): 270–274.

[10] SKRBKOVÁ, Lola. 1944. K vytvoření české jevištní řeči [On Czech Stage Speech Production]. In Jakub Rydvan a Vojtěch Talík (edd.). Ve službách Thalie [In the Service of Thalia]. Olomouc: Hanácká knihtiskárna, 1944: 102–105.

[11] SKRBKOVÁ, Lola. 1977. E. F. Burianova voicebandová kompozice Máchova Máje [E. F. Burian's voice band composition of Máchov Máj]. Brno: Měst. kulturní středisko S. K. Neumanna, 1977.

[12] SKRBKOVÁ, Lola. 1980. Od bubeníka k režisérovi [From a Drummer to a Stage Director]. Sborník JAMU 7 (1980): 143–203.

[13] SRBA, Bořivoj. 2004. Řečí světla. Princip světelného divadla v inscenační tvorbě Emila Františka Buriana [The Light Speaks. The Principle of Light Theatre in the Scenography of Emil František Burian]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2004.

[14] ŠKROBÁNKOVÁ, Klára. 2020. Lola Skrbková šířila na JAMU myšlenky divadelní avantgardy [Lola Skrbková Spread the Ideas of the Theatrical Avant-garde at JAMU]. In Naďa Satková (ed.). Osobnosti Divadelní fakulty JAMU [Personalities of the Faculty of Theatre at JAMU]. Brno: Nakladatelství JAMU, 2020: 116–127.

[15] ZÁVODSKÝ, Artur. 1979. Lola Skrbková – spolutvorkyňa českej avantgardy [Lola Skrbková – A Co-creator of Czech Avant-garde]. Slovenské divadlo 27 (1979): 1: 52–59.