S iluzí za novým životem : agitace pro vystěhovalectví do USA v habsburské monarchii

Název: S iluzí za novým životem : agitace pro vystěhovalectví do USA v habsburské monarchii
Variantní název
With the illusion of new life : emigration propaganda to the United States in the Habsburg Empire
Zdrojový dokument: Studia historica Brunensia. 2022, roč. 69, č. 1, s. 5-21
Rozsah
5-21
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Abstrakt(y)
The study deals with the issue of emigration propaganda in the Habsburg Monarchy during 19th century until the outbreak of the First World War in the context of emigration issues. Specifically, it focuses on the analysis profit by selling one-way ticket to overseas, in fact to USA. This service was provided by agents of shipping companies, who often operated at the edge of the law. The Habsburg monarchy, due to liberalism, did not want to change the established system and tolerated emigration from the country. It never prohibited the operation of agents or travel agencies in its territory and left them relatively calm.
Jazyk shrnutí
Note
  • Tento text vznikl v rámci Studentského grantového systému Vybrané problémy z dějin lodní dopravy na počátku 20. století (SGS-2020-023), řešeného na Katedře historických věd FF ZČU v Plzni; Text částečně vychází z autorova předešlého výzkumu a z textu knihy S nadějí za oceán. Soupeření lodních společností o zákazníky v habsburské monarchii na přelomu 19. a 20. století. Plzeň 2019.