1-2

Title: Opuscula historiae artium
Rok: 2022
Ročník: 71
Číslo: 1-2
Název čísla
Centenárium prof. Ivo Krska (6. 6. 1922 Hodonín – 24. 7. 1993 Brno)
Rok vydání
2022
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
ISBN
978-80-280-0153-7
978-80-280-0154-4 (online; pdf)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 3–6
Slavíček, Lubomír; Šeferisová Loudová, Michaela
PDF
Centenárium prof. Ivo Krska (6. 6. 1922 Hodonín – 24. 7. 1993 Brno)
Title Document
Snění o Maulbertschovi : Ivo Krsek (1922–1993) a objevování "rakouského" barokního malířství ve střední Evropě | 7–15
Valeš, Tomáš
PDF
Maulbertsch's "Liberation of the Virgin" in the Moravian Gallery in Brno : on the relationship of Franz Anton Maulbertsch to Peter Paul Rubens | 16–27
Krsek, Ivo
PDF
Bibliografie prací prof. PhDr. Ivo Krska, CSc. 1949–2022 | 28–35
Blažková, Hana; Slavíček, Lubomír
PDF
Články – Articles
Title Document
Maulbertsch und die tragische Malerei : die Deckenbilder der Legende des hl. Stephan in der Pfarrkirche von Pápa | 36–59
Jernyei-Kiss, János
PDF
Eine Auftragsarbeit Paul Trogers für Trebitsch (Třebíč) : zur Identifikation eines ursprünglichen Bildes vom Hauptaltar der Pfarrkirche St. Martin | 60–75
Arijčuk, Petr
PDF
"mit gleicher andacht alle Ins gesambt Täglich betten" : nástěnné malby Josefa Sterna v kapli Paláce šlechtičen v Brně | 76–93
Šeferisová Loudová, Michaela
PDF
Die "Taufe Christi" im Werk von Johann Lucas Kracker | 94–105
Jávor, Anna
PDF
Academician on the periphery : Johann Georg Walter in Modra | 106–119
Kolbiarz Chmelinová, Katarína
PDF
"Murenulas aureas Vermiculatas argento" : das Thesenblatt zur Disputation von Othmar Daniel Zinke (1689) als Würdigung von Abt Thomas Sartorius und Verbildlichung benediktinischer Bau- und Ausstattungstätigkeit | 120–135
Schlecht, Anke
PDF
Petr Brandl – rukopis jeho podpisem : poznámky k Brandlovu malířskému rukopisu | 136–147
Steckerová, Andrea
PDF
Kratší studie – Shorter notices
Title Document
"Köstliches und kunstreiches Stickwerck" : portrét diplomata Gian Giacoma Leonardiho della Rovere hraběte z Montelabate ze zámku Bystřice pod Hostýnem | 148–157
Kazlepka, Zdeněk
PDF
Anton Martin Lublinský, that is Karl Dankwart : a few words about the painting Martin Středa as defender of Brno and its author | 158–165
Kozieł, Andrzej
PDF
Jezuitská kolej v Olomouci a neznámá skica Jana Kryštofa Handkeho | 166–181
Valeš, Tomáš
PDF
Planety v rocaillové architektuře ze zámku ve Lnářích a Johann Georg Hertel | 182–189
Nokkala Miltová, Radka
PDF
Archiv – Archives
Title Document
"afermo quanto di sopra con mio giuramento" : dvanáct benátských malířů osvědčuje v roce 1714 pravost obrazů | 190–207
Slavíček, Lubomír
PDF
Gottfried von Rotenstein besucht Ende des 18. Jahrhunderts Südmähren | 208–219
Pötzl-Malíková, Mária
PDF
Prameny k tvorbě Huberta Maurera a Johanna Georga Däringera | 220–229
Suchánek, Pavel
PDF
hidden section Obsah 71. ročníku
Title Document
Obsah 71. ročníku | [230]–[231]
PDF