Survival and rebirth : archaistic elements in the Greek art of the Classical period

Název: Survival and rebirth : archaistic elements in the Greek art of the Classical period
Variantní název:
  • Přežití a znovuzrození : archaizující prvky v řeckém umění klasického období
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2022, roč. 27, č. 2, s. 5-30
Rozsah
5-30
  • ISSN
    1805–918X (print)
    2336–4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper aims to present an overview of archaistic elements in ancient Greece in the fifth and fourth centuries BC. The first part provides a background for their emergence in the second half of the fifth century and summarises the possible reasons why it might have happened. Its primary focus lies in presenting examples from sculpture, vase painting and toreutics and in connecting the archaistic traits which appear on them. The particular elements are described and placed in time. In the final chapter, we draw a conclusion.
Tento článek předkládá stručné shrnutí archaizujících elementů, které můžeme najít v pátém a čtvrtém století př. n. l. v antickém Řecku. V první části se věnuje nastínění možných důvodů, proč k použití archaizujících prvků v druhé polovině pátého století mohlo dojít, v hlavní části pak sleduje uplatnění jednotlivých archaizujících znaků na vybraném materiálu ze sochařství, toreutiky a vázového malířství. Poté identifikované rysy rozebírá a komentuje jejich proměny v čase. Na závěr shrnuje vypozorovaná zjištění.