Letadlo jako muzejní exponát v České republice – možnosti a mantinely

Název: Letadlo jako muzejní exponát v České republice – možnosti a mantinely
Variantní název:
  • Aircraft as a museum exhibit in the Czech Republic – possibilities and limitations
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 2, s. 43-58
Rozsah
43-58
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zaměřuje na problematiku leteckých exponátů a sbírkových materiálů v České republice. Přibližuje vývoj československého a českého leteckého průmyslu a jeho vliv na současné letecké exponáty a sbírkové materiály. Definuje tři základní možnosti přístupu k tomuto druhu exponátů a sbírkových materiálů, tj. autentické zachování, uvedení do letuschopného stavu a stavbu statických i letových replik a další jejich členění, popř. prolínání. Příspěvek přibližuje jednotlivá letecká muzea a sbírky v České republice s přihlédnutím k uvedeným postupům. Autoři příspěvku oslovili kurátory a pracovníky leteckých muzeí především s otázkou na letuschopné muzejní exponáty. Jedná se přitom o velmi různorodou kategorii od letuschopných historických letadel až po relativně volné repliky. V závěru uvádí možnosti prezentace jednotlivých leteckých exponátů a sbírkových materiálů.
The contribution focuses on the issue of aviation exhibits and collectibles in the Czech Republic. It provides an overview of the development of the Czechoslovak and Czech aviation industry and its influence on current aviation exhibits and collectibles. It defines three basic approaches to this type of exhibits and collectibles – authentic preservation, making the vehicles airworthy again, and building static and flyable replicas – and their more detailed subdivision or possible overlap. The paper deals with individual aviation museums and collections in the Czech Republic, taking into account the mentioned approaches. The authors of the contribution addressed the curators and employees of aviation museums mainly with a question about airworthy museum exhibits. This is a very diverse category, from the airworthy historical aircraft to relatively free replicas. In the end, they indicate the possibilities of presenting individual aviation exhibits and collectibles.
Reference
[1] HANDLÍK, Vladimír. Provozování leteckých exponátů v českých muzeích [online]. Message to: Vojtěch Hájek. 19. 5. 2022 [cit. 2022-05-25]. Osobní e-mailová komunikace.

[2] HRADEC, Michal. Provozování leteckých exponátů v českých muzeích [online]. Message to: Vojtěch Hájek. 5. 5. 2022 [cit. 2022-05-25]. Osobní e-mailová komunikace.

[3] PLAVEC, Michal. Provozování leteckých exponátů v českých muzeích [online]. Message to: Vojtěch Hájek. 25. 5. 2022 [cit. 2022-05-25]. Osobní e-mailová komunikace.

[4] PŘIBYL, Tomáš. Provozování leteckých exponátů v českých muzeích [online]. Message to: Vojtěch Hájek. 23. 5. 2022 [cit. 2022-05-25]. Osobní e-mailová komunikace.

[5] BENEŠ, Ladislav. Československé vrtulníky známé i neznámé: [historie, projekty, prototypy]. Olomouc: Votobia, 1998. ISBN 80-7198-326-8.

[6] BERÁNEK, Petr. Regionální muzeum jako komunitní centrum. Smysl "malých" muzeí v 21. století. Museologica Brunensia, 2019, roč. 8, č. 2, s. 43–45. ISSN 1805-4722.

[7] BOROVAN, Václav. Historický let ing. Jana Kašpara. Praha: Ministerstvo obrany ČR – AVIS, 2001. ISBN 80-7278-122-7. Brewster F2A-1 / Model 239 WW2 Fighter Walkaround [4K UHD] [online]. [cit. 2021-08-31]. Dostupný z www: https://www.youtube.com/watch?v=wjUH7JaoTZU.

[8] Bylo tu není tu – plakáty na plotu: 50 let Technického muzea v Brně 1961–2011: katalog k výstavě. Brno: Technické muzeum v Brně, 2011. ISBN 978-80-86413-76-1.

[9] Československý letoun v obnoveném lesku: renovace dopravní Avie / Iljušinu dokončena. In Vojenský historický ústav Praha [online]. Praha: Vojenský historický ústav, 26. 11. 2020 [cit. 2021-07-24]. Dostupný z www: http://www.vhu.cz/letoun-v-obnovenemlesku-renovace-dopravni-avie-iljusinudokoncena/.

[10] DUDÁČEK, Lubomír. Dopravní letiště Prahy/The airports of Prague: 1918–1946. Praha: MBI, 2012. ISBN 978-80-86524-16-0.

[11] FOLPRECHT, Radek. Nejslavnější Baťův letoun. V Mladé Boleslavi létá nová replika. In IDNES.cz [online]. Praha: IDNES, 13. 9. 2020 [cit. 2021-07-31]. Dostupný z www: https://www.idnes.cz/technet/technika/letecke-muzeummetodeje-vlacha-replika-zlin-xii.A200503_202129_tec_technika_erp.

[12] "G For George" Avro Lancaster. In Australian War Memorial [online]. Canberra: The Australian War Memorial [cit. 2021-08-31]. Dostupný z www: https://www.awm.gov.au/articles/encyclopedia/george.

[13] GUTTMAN, Jon. Last of the Buffalos. In HistoryNet [online]. 5. 2. 2018 [cit. 2021-08-31]. Dostupný z www: https://www.historynet.com/last-of-the-buffalos.htm.

[14] HÁJEK, Vojtěch. Vývoj a využití vrtulníku HC-2/HC-102. Východočeské listy historické, 2017, roč. 21, č. 38, s. 7–26. ISSN 1211-8184.

[15] HÁJKOVÁ, Barbora a Kateřina BUTAKI. Letecký den v Chebu ukončila havárie letounu Hawker Hurricane, pilot zahynul. In Karlovarský deník.cz [online]. 14. 8. 2022 [cit. 2023-01-15]. Dostupný z www: https://karlovarsky.denik.cz/z-regionu/letecky-den-v-chebuukoncila-havarie-letounu-hawkerhurricane-20220814.html.

[16] HAYES, Davis. The Lost Squadron: A Fleet of Warplanes Locked in Ice for Fifty Years. New York: Chartwell Books, 2008. ISBN 978-0-7858-2376-6.

[17] Hawker Hurricane Mk.IV, Druhoválečný stíhač verze Mk.IV, v denním zbarvení verze Mk.IIc Karla Kuttelwaschera. In Prague Tocna Airport [online]. Praha: Letiště a letecké muzeum Točná, 2021 [cit. 2021-07-30]. Dostupný z www: https://www.tocna.cz/hawkerhurricane.

[18] HERMAN, Jan. Baťa létá z Otrokovic. 2. upr. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2018. ISBN 978-80-7454-722-5.

[19] Historie muzea. In Letecké muzeum v Kunovicích [online]. Kunovice: Letecké muzeum v Kunovicích, 2021 [cit. 2021-07-26]. Dostupný z www: https://www.muzeum-kunovice.cz/o-muzeu/historie/.

[20] HOZÁK, Jan. Příběh Národního technického muzea. Praha: Národní technické muzeum, 2008. ISBN 978-80-7037-173-2.

[21] HOZÁK, Jan a Michal NOVOTNÝ. Průvodce budovou Národního technického muzea. Praha: Národní technické muzeum, 2016. ISBN 978-80-7037-273-9.

[22] IRRA, Miroslav. Výzbroj čs. vojenského letectva 1945–1950. 1. díl. Praha: Naše vojsko, 2015. ISBN 978-80-206-1565-7.

[23] Jakovlev Jak-40. In Letecké muzeum v Kunovicích [online]. Kunovice: Letecké muzeum v Kunovicích, 2021 [cit. 2021-07-27]. Dostupný z www: https://www.muzeum-kunovice.cz/jakovlevjak-40/.

[24] Junkers Ju-87. In Technik Museum Sinsheim [online]. [cit. 2022-04-25]. Dostupný z www: https://sinsheim.technikmuseum.de/en/junkers-ju-87.

[25] Junkers Ju-88. In Technik Museum Sinsheim [online]. [cit. 2022-04-25]. Dostupný z www: https://sinsheim.technikmuseum.de/en/junkers-ju-88.

[26] Katalog Leteckého muzea VHÚ Praha. 2. dopl. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2020. ISBN 978-80-7278-814-9.

[27] Kluzák Zanonia. In Národní technické muzeum [online]. Praha: Národní technické muzeum [cit. 2023-01-15]. Dostupný z www: https://www.ntm.cz/heslar/zanonia.

[28] KUČERA, Pavel. Aero: továrna letadel 1919–1945 a její letadla. Nevojice: Jakab, 2020. ISBN 978-80-7648-024-7.

[29] KUČERA, Pavel. Československá dopravní letadla 1939–1919. Nevojice: Jakab, 2017.

[30] KUČERA, Pavel. Československé prototypy 1938 – Czechoslovak prototypes 1938. 1. díl, Aero A-204, A-304, A-300. Nevojice: Jakab, 2006. ISBN 80-903637-2-5.

[31] KUČERA, Pavel. Československé prototypy 1938 – Czechoslovak prototypes of 1938. 2. díl, ČKD Praga E-51, Avia B-158, Letov Š-50. Nevojice: Jakab, 2007. ISBN 978-80-903637-9-3.

[32] Let C-11. In Vojenský historický ústav [online]. Praha: Vojenský historický ústav, 2018 [cit. 2021-07-24]. Dostupný z www: http://www.vhu.cz/exhibit/let-c-11/.

[33] Letecká technika. In Jizerskohorské technické muzeum [online]. Bílý Potok pod Smrkem: Jizerskohorské Technické Muzeum, 2021 [cit. 2021-07-30]. Dostupný z www: https://www.muzeumjizerky.cz/expozice/leteckatechnika.

[34] Letecké muzeum Kbely – základní informace. In Vojenský historický ústav [online]. Praha: Vojenský historický ústav, 2021 [cit. 2021-07-24]. Dostupný z www: http://www.vhu.cz/muzea/zakladni-informace-o-lm-kbely/.

[35] Letiště a letecké muzeum Točná. In Prague Tocna Airport [online]. Praha: Letiště a letecké muzeum Točná, 2021 [cit. 2021-07-30]. Dostupný z www: https://www.tocna.cz/.

[36] Lockheed Electra L-10A – Baťův osobní letoun. Jediný létající kus na světě. In Prague Tocna Airport [online]. Praha: Letiště a letecké muzeum Točná, 2021 [cit. 2021-07-30]. Dostupný z www: https://www.tocna.cz/lockheedelectra-l-10a.

[37] Muzeum letecké a pozemní techniky ve Vyškově. In Nadace LHS Vyškov [online]. Vyškov: Nadace Letecké historické společnosti Vyškov, 2021 [cit. 2021-07-28]. Dostupný z www: http://lhsvyskov.cz/.

[38] NĚMEČEK, Václav. Československá letadla. (I), 1918–1945. Praha: Naše vojsko, 1983.

[39] NĚMEČEK, Václav. Československá letadla. (II), 1945–1984. Praha: Naše vojsko, 1984.

[40] O muzeu. In Letecké muzeum Metoděje Vlacha [online]. Mladá Boleslav: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, 2021 [cit. 2021-07-31]. Dostupný z www: http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz/o-muzeu/.

[41] O nás. In Air Park Zruč u Plzně [online]. [cit. 2021-07-29]. Dostupný z www: http://airpark.wz.cz/?page_id=30&lang=cs.

[42] O nás. In Letecké muzeum Koněšín [online]. Koněšín: Letecké muzeum Koněšín, 2021 [cit. 2021-07-28]. Dostupný z www: http://www.letecke-muzeum.cz/onas/.

[43] PÁTEK, Zdeněk a Petr KOLMANN. Zahraniční větroně se značkou OK. 1. díl. Cheb: Svět křídel, 2015. ISBN 978-80-87567-76-0.

[44] PÁTEK, Zdeněk a Petr KOLMANN. Zahraniční větroně se značkou OK. 2. díl. Cheb: Svět křídel, 2019. ISBN 978-80-7573-048-0.

[45] PLAVEC, Michal. 4. 5.–8. 5. X. ročník Leteckého historického semináře – Letiště Ruzyně v posledních dnech války – online videopřednáška. In Národní technické muzeum [online]. Praha: Národní technické muzeum, 2020 [cit. 2023-01-15]. Dostupný z www: https://www.ntm.cz/x-rocnikleteckeho-historickeho-seminare.

[46] PLAVEC, Michal. Historie letecké sbírky. In Katalog expozice Doprava. 2. dopl. vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2021, s. 173–238. ISBN 978-80-7037-334-7.

[47] PLAVEC, Michal a kol. Než podmaníme vzduch… Zalétávací a zkušební piloti a letecké výzkumné ústavy. Praha: Národní technické muzeum v Praze,2012. ISBN 978-80-7037-211-1.

[48] PLAVEC, Michal (ed.). Od balonu k transatlantickým letům. Praha: Národní technické muzeum, 2014. ISBN 978-80-7037-247-0.

[49] PLAVEC, Michal (ed.). Rekordy známé i neznámé: dobývání nebe českými (československými) letci. Praha: Národní technické muzeum, 2011. ISBN 978-80-7037-202-9.

[50] PLAVEC, Michal (ed.). Století letectví v zemích Koruny české. Praha: Národní technické muzeum, 2010. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 22. ISBN 978-80-7037-196-1.

[51] PLOCEK, Petr, Pavel SVITÁK a Jan BALEJ. Balony a vzducholodě – historie vzduchoplavby a létání. Brno: CPress, 2013. ISBN 978-80-264-0264-0.

[52] PORTL, Pavel. Průvodce Leteckým muzeem Kunovice. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2006. ISBN 80-86185-56-7.

[53] Předpis L2, Hlava 1. In AIM Letecká informační služba: Řízení leteckého provozu České republiky [online]. 24. 2. 2022, změna č. 47 [cit. 2023-01-31]. Dostupný z www: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/hl1.pdf.

[54] Přikryl-Blecha PB-6 Racek: letadlo, kterému osud nepřál. In Letecké muzeum Metoděje Vlacha [online]. Mladá Boleslav: Letecké muzeum Metoděje Vlacha [cit. 2021-08-31]. Dostupný z www: http://www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz/exponaty/letadla-letuschopna/racekpb6/.

[55] RAJLICH, Jiří a Jiří SEHNAL. Vzduch je naše moře: československé letectví 1918–1939. Praha: Naše vojsko, 2002. ISBN 80-206-0589-4.

[56] Spitfire Mk.XVIE "G-MXVI". In Classic Trainers [online]. Plzeň: Classic Trainers [cit. 2021-08-31]. Dostupný z www: https://www.classictrainers.cz/cs/letouny/spitfire-xvie/.

[57] STÖHROVÁ, Pavla a Marie ROSENFELD COHEN. Identifikace a interpretace materiálové, technologické a funkční podstaty muzejního sbírkového předmětu jako výchozí bod pro další muzejní činnost. Museologica Brunensia, 2020, roč. 9, č. 2, s. 39–46. ISSN 1805-4722.

[58] STÖHROVÁ, Pavla (ed.). Technické muzeum v Brně 1961–2021: Šedesát let Technického muzea v Brně. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021. ISBN 978-80-87896-96-9.

[59] Striking by Night. In Australian War Memorial [online]. Canberra: The Australian War Memorial [cit. 2021-08-31]. Dostupný z www: https://www.awm.gov.au/visit/exhibitions/striking.

[60] SVITÁK, Pavel. Ing. Jan Kašpar a začátky motorového létání v Čechách. Pardubice: Klub přátel Pardubicka, 2010. ISBN 978-80-254-7601-7.

[61] SVITÁK, Pavel. Větroplavba: nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914. Praha: Národní technické muzeum, 2015. ISBN 978-80-7037-243-2.

[62] SVITÁK, Pavel. Větroplavba: nejstarší historie létání v českých zemích do roku 1914. II., Století balonů – od roku 1791 do roku 1890. Praha: Národní technické muzeum, 2018. ISBN 978-80-7037-311-8.

[63] SVITÁK, Pavel. Větroplavba: nejstarší historie létání v českých zemích. III., Od balonu ke vzducholodi, 1801 až 1918. Praha: Národní technické muzeum, 2020. ISBN 978-80-7037-326-2.

[64] SVOBODA, Václav. Vrtulníky. Praha: Naše vojsko, 1979.

[65] SÝKORA, Jan. Aero A-10. In Vojenský historický ústav Praha [online]. Praha: VHÚ – Letecké muzeum Kbely, 25. 7. 2018 [cit. 2021-08-29]. Dostupný z www: http://www.vhu.cz/aero-a-10/.

[66] SÝKORA, Jan. Avia B-534. In Vojenský historický ústav Praha [online]. Praha: VHÚ – Letecké muzeum Kbely, 2. 8. 2018 [cit. 2021-08-29]. Dostupný z www: http://www.vhu.cz/avia-b-534/.

[67] SÝKORA, Jan. Nový exemplář ve sbírkách VHÚ: bezpilotní letoun Primoco One 150. In Vojenský historický ústav Praha [online]. Praha: VHÚ – Letecké muzeum Kbely, 15. 8. 2020 [online]. [cit. 2022-01-15]. Dostupný z www: https://www.vhu.cz/novy-exemplar-ve-sbirkach-vhubezpilotni-letoun-primoco-one-150/.

[68] ŠÍROVÁ, Tereza. Noční přelet. Druhé vládní TU-154 míří do Zruče u Plzně. In IDNES.cz [online]. Praha: IDNES, 17. 12. 2016 [cit. 2021-07-30]. Dostupný z www: https://www.idnes.cz/technet/technika/tu-154.A161216_200331_tec_technika_sit.

[69] ŠÍROVÁ, Tereza. "Velký přelet" TU-154 je tady. Kunovičtí očesali letadlo až na trup. In IDNES.cz [online]. Praha: IDNES, 21. 9. 2016 [cit. 2021-07-26]. Dostupný z www: https://www.idnes.cz/technet/technika/presun-tu-154.A160919_214112_tec_technika_sit.

[70] ŠMOLDAS, Zdeněk. Průkopníci českého letectví. Hradec Králové: Kruh, 1984.

[71] ŠOREL, Václav. Avia Av 51. In Pilotinfo: magazín o létání v ČR [online]. 20. 4. 2012 [cit. 2021-07-22]. Dostupný z www: http://www.pilotinfo.cz/z-historie/avia-av-51.

[72] ŠOREL, Václav. Encyklopedie českého a slovenského letectví. Brno: CP Books, 2005–2008. 2 sv. ISBN 80-251-0733-7.

[73] ŠOREL, Václav. Letadla československých pilotů. Praha: Albatros, 1986.

[74] VEJVODA, Ladislav. Bezmotorová letadla v Československu 1918–1939. Cheb: Svět křídel, 2009. ISBN 978-80-86808-73-4.

[75] VEJVODA, Ladislav a Jan PLACHÝ. Větroně na československém a českém nebi. Cheb: Svět křídel, 2009. ISBN 978-80-86808-64-2.

[76] VOLEJNÍK, Jiří. Zlínské letectví: ilustrovaná historie 1924–2004. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-87130-10-0.

[77] Zlín Z-24 Krajánek. In Národní technické muzeum [online]. Praha: Národní technické muzeum, 2006 [cit. 2021-08-30]. Dostupný z www: https://www.ntm.cz/info/krajanek.

[78] Zlin Z-37 TM Turbo Military. In Letecké muzeum v Kunovicích [online]. Kunovice: Letecké muzeum v Kunovicích, 2021 [cit. 2021-07-26]. Dostupný z www: https://www.muzeum-kunovice.cz/zlin-z-37tmturbo-military/.

[79] ZVĚŘINA, Jaroslav. Letov. 100 let od založení první československé továrny na letadla. Bratislava: Magnet Press, 2019. ISBN 978-80-89169-63-4. Magnet Press, 2019. ISBN 978-80-89169-63-4.