The diaries of Jindřich Honzl: 1912–1952

Název: The diaries of Jindřich Honzl: 1912–1952
Zdrojový dokument: Theatralia. 2023, roč. 26, č. 1, s. 123-137
Rozsah
123-137
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BRETON, André. 1990. Communicating Vessels [online]. Lincoln/London: University of Nebraka Press: 1990. [accessed on 21.1.2023]. Available online at https://monoskop.org/images/4/47/Breton_Andre_Communicating_Vessels_1990.pdf.

[2] HONZL, Jindřich. 1912–1952. Deníky z let 1912 až 1952 [Diaries Written Between 1912 and 1952], Jindřich Honzl's Archive.

[3] HONZL, Jindřich. 1934. Deník 1934, strojopis Milan Obst [Diary 1934, Typescript of Milan Obst], Jindřich Honzl's Archive.

[4] HONZL, Jindřich. 1934–1937. Deníky 1934–1937, strojopis Milan Obst [Diaries 1934–1937, Typescript of Milan Obst], Jindřich Honzl's Archive.