Szechina a Wieczna Kobiecość u symbolistów rosyjskich

Název: Szechina a Wieczna Kobiecość u symbolistów rosyjskich
Variantní název:
  • Shekhinah vs. Eternal Femininity of Russian symbolists
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 41-54
Rozsah
41-54
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Problem obecności Kabały rozumianej jako praźródło zjawiska Wiecznej Kobiecości w symbolizmie rosyjskim nie był, jak dotąd, szerzej analizowany. W artykule autor wskazuje na efekty wpływu Kabały i filozofii Plotyna uwidaczniające się w twórczości poetyckiej Włodzimierza Sołowiowa, Aleksandra Błoka oraz tragedii-misterium Tantal, Wiaczesława Iwanowa. Wskazuje na efekty kiczowe u dwóch pierwszych. Zjawisko Wiecznej Kobiecości autor rozpatruje holistycznie, łącząc kulturowe aspekty interpretacji tekstów literackich z podejściem etyczno-politycznym. Panslawistyczny charakter koncepcji Kościoła Wszechświatowego i Bogoczłowieczeństwa Sołowiowa ocenia pejoratywnie.
The problem of Kabbalah as a pre-source of the phenomenon of Eternal Femininity in Russian Symbolism has not been broadly analyzed so far. In the article, the author points to the effects of Kabbalistic and Plotynian influence, which can be noticed in Vladimir Solovyev's and Alexander Blok's poetic outputs as well as Viacheslav Ivanov's tragedy-mysterium 'Tantalus'. The author points to kitschy effects present in the first two poets' works. He contextualizes the phenomenon of Eternal Femininity holistically, combining cultural aspects of the interpretation of literary texts with the ethical – political approach. He assesses pejoratively the Solovyev's Panslavic character of the concept of the Church of the Universe and God's Humanity.