Pohľady na život v krátkych prózach Dagmar Márie Anocovej pre dospelých

Název: Pohľady na život v krátkych prózach Dagmar Márie Anocovej pre dospelých
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 1, s. 37-44
Rozsah
37-44
  • ISSN
    ISSN 1211-7676 (print)
    ISSN 2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ANDRUŠKA, P.: Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009.

[2] ANOCA, D. M.: Kniha príbehov alebo poltóny. Bukurešť: Kriterion, 1988.

[3] ANOCA, D. M.: Zväčšenina. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2001.

[4] BALÁŽOVÁ, E. – BARTALSKÁ, Ľ. – FAZEKAŠOVÁ, M. – HRONEC, V. – ŠTEFANKO, O: Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme. Bratislava: ESA, 1994.

[5] HARPÁŇ, M.: Skice k tvorivej podobizni Dagmar Márie Anocovej. In: Texty a kontexty. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004.

[6] KOVÁČOVÁ, Z.: Jazykové aspekty dolnozemskej prózy (Interpretačná jazykovo-tematická analýza vybraných próz Dagmar Márie Anocovej). In: Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011.

[7] RĂU-LEHOTSKÁ, A.: Próza Dagmar Márie Anoca videná prizmou vzťahov. In: Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011.