Obléhání hradu Kostomlaty

Název: Obléhání hradu Kostomlaty
Variantní název:
  • The siege of Kostomlaty Castle
  • Die Belagerung von Burg Kostomlaty (Kostenblatt)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 113-142
Rozsah
113-142
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se věnuje obléhání hradu Kostomlaty (okr. Teplice) v roce 1434 z hlediska písemných a hmotných pramenů. Hejtman husitského žatecko-lounského svazu Jakoubek z Vřesovic hrad obléhal asi tři měsíce a nakonec jej dobyl. V okolí hradu nacházíme dva areály obléhacího tábora, oba určené pouze k blokaci cest a hradu, beze stop po umístění dobývacích zbraní. Z detektorového průzkumu obou pochází menší množství nálezů zařaditelných do tohoto období.
This study focuses on the siege of Kostomlaty Castle (Teplice district) in 1434 in terms of written and material sources. Jakoubek of Vřesovice, the Hussite commander of the Žatec-Louny Union, besieged the castle for about three months and finally conquered it. There were two siege camps around the castle, both of which were only designed to block the roads and the castle, with no traces of conquering weapons. Metal detector prospection of both sites yielded a small collection of finds dating from the observed period.