Rare anti-epidemic 17th-century medallions from the church of Uzhhorod Castle

Název: Rare anti-epidemic 17th-century medallions from the church of Uzhhorod Castle
Variantní název:
  • Vzácné protiepidemické medailony ze 17. století z kostela Užhorodského hradu
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 287-301
Rozsah
287-301
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article is devoted to two identical medallions which were found during archeological research in the grounds of Uzhhorod Castle in 2019. Such devotional objects were discovered for the first time in the territory of Ukraine. The main focus of the study was the iconography of the images on the items, transcription of the abbreviations, clarification of the content and meaning of the depicted scenes. The article discusses the relationship between the depicted scenes and the activities of the monastic congregations of the Benedictines and the Franciscans. The researchers explored the circumstances related to the veneration of saints and the origin of their reliquaries in Europe. Protective qualities of the saints were analysed in detail.
Článek se věnuje dvěma identicky vyrobeným medailonům, které byly nalezeny v roce 2019 při archeologických výzkumech zřícenin kostela na území Užhorodského hradu. Podobné devocionálie byly objeveny na Ukrajině poprvé. Důraz je kladen na obrazovou ikonografii, dešifrování rychlopisných nápisů a stanovení obsahu a ideologického významu vyobrazení. Článek zvažuje možnost propojení těchto vyobrazení s činností benediktinských a františkánských klášterních sborů. Zaznamenává okolnosti vytváření kultu světců a výskytu jejich relikviářů v Evropě. Důraz je kladen na opatrovnické vlastnosti svatých.