Otevírání nových konceptů pro úvahy nad současným tancem a uměním performance

Název: Otevírání nových konceptů pro úvahy nad současným tancem a uměním performance
Zdrojový dokument: Theatralia. 2023, roč. 26, č. 2, s. 230-232
Rozsah
230-232
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Pavlišová, Jitka a kol. Aktuální tanečněvědný diskurz: obraty v současném tanci. 1. vydání. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2021. 116 stran. ISBN 978-80-244-6006-2.
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.