New book on the Czech avant-garde theatre

Název: New book on the Czech avant-garde theatre
Zdrojový dokument: Theatralia. 2023, roč. 26, č. 2, s. 239-247
Rozsah
239-247
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Reviewed work
Jochmanová, Andrea; Petišková, Ladislava. Osvobozené divadlo: na vlnách Devětsilu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022. 363 s. ISBN 978-80-7460-191-0.
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ASHOLT, Wolfgang et al. 2020. The Future of Avant-Garde Studies. Journal of Avant-Garde Studies 1 (2020): 1: 115–150. DOI: https://doi.org/10.1163/25896377-00101003.

[2] BÄCKSTRÖM, Per and Benedikt HJARTARSON (eds.). 2014. Decentring the Avant-Garde. Amsterdam/New York: Rodopi, 2014.

[3] BAHUN-RADUNOVIĆ, Sanja and Marinos POURGOURIS (eds.). 2006. The AvantGarde and the Margin: New Territories of Modernism. Newcastle: Cambridge Scholars Press: 2006.

[4] BENSON, Timothy O. (ed.). 2002. Central European Avant-gardes: Exchange and Transformation, 1910–1930. Cambridge: MIT Press, 2002.

[5] BRETAG, Tracey and Saadia MAHMUD. 2009. Self-Plagiarism or Appropriate Textual Reuse? Journal of Academic Ethics (2009): 3: 193–205.

[6] BÜRGER, Peter. 1984. Theory of The AvantGarde. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984.

[7] CIAMPI MATULOVÁ, Jitka. 2019. Devětsil and the Theater. In Jitka Ciampi Matulová et al. Devětsil 1920–1931. Prague: City Gallery, 2019: 119–148.

[8] CLARK, Katerina. 2011. Moscow, the Fourth Rome: Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture 1931–1941. Cambridge: Harvard University Press, 2011.

[9] FALTÝNEK, Tomáš et all. 2020. How to Prevent Plagiarism in Student Work [online]. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2020. [accessed on 27.04.2023]. Available online at https://www.akademickaetika.cz/en/handbook-for-academic-staff/4-forms-ofplagiarism/.

[10] FORBES, Meghan. 2020. Devětsil and Dada: A Poetics of Play in the Interwar Czech Avant-Garde. ARTMargins 9 (2020): 3: 7–28.

[11] FREJKA, Jiří. 2004. Divadlo je vesmír [Theatre is the Universe]. Ed. by Ladislava Petišková. Prague: Divadelní ústav, 2004.

[12] GROYS, Boris. 1992. The Total Art of Stalin: Avant-garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond. Princeton: Princeton University Press, 1992.

[13] HAGENER, Malte. 2007. Moving Forward, Looking back: The European Avant-garde and the Invention of Film Culture, 1919–1939. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.

[14] HARDING, James M. and John ROUSE (eds.). 2006. Not the Other Avant-Garde: the Transnational Foundations of Avant-Garde Performance. Chicago: University of Michigan Press, 2006.

[15] JOCHMANOVÁ, Andrea and Mariana ORAWCZAK KUNEŠOVÁ. 2022. The historical avant-garde in the European Context: Editorial. Theatralia 25 (2022): 1: 7–12.

[16] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2004. Frejkova inscenace Když ženy něco slaví [Frejka's Production of Thesmophoriazusae]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Q 7 (2004): 53: 67–90.

[17] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2006. Kontexty české divadelní avantgardy a tvorba Jiřího Frejky ve dvacátých letech XX. století [Contexts of the Czech Theatre Avant-garde and the Work of Jiří Frejka in the 1920s]. Unpublished dissertation. Brno: Masarykova universita, 2006.

[18] JOCHMANOVÁ, Andrea. 2011. Voiceband. In Petr A. Bílek, Josef Vojvodík and Jan Wiendl (eds.). A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908–1958. Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2011: 403–410.

[19] KOMANICKÁ, Ivana. 2018. Zrod proletárskéj kultúry v Košiciach [The Birth of Proletarian culture in Košice]. Kontradikce 2 (2018): 1: 41–51.

[20] KOSIŃSKI, Dariusz. 2022. Central-European Theatre Avant-Garde: Reclamation or Reimagination. Theatralia 25 (2022): 1: 149–162.

[21] KOUBSKÁ, Vlasta and Radomíra SEDLÁKOVÁ. 2022. Antonín Heythum. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2022.

[22] MILLER, Tyrus. 2010. A Geography of Dispersion. Central Europe and the Symbolic Spaces of the Avant-Garde. International Yearbook of Aesthetics 14 (2010): 180–198.

[23] OBST, Milan and Adolf SCHERL. 1962. K dějinám české divadelní avantgardy: Jindřich Honzl, E. F. Burian [On a History of the Czech Theatre Avant-garde: Jindřich Honzl, E. F. Burian]. Prague: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

[24] PETIŠKOVÁ, Ladislava. 2020. Mira Holzbachová [online]. Živá hudba 11 (2020): 30–61. [accessed on 20.01.2023]. Available online at https://ziva-hudba.info/ladislava-petiskova/.

[25] PIOTROWSKI, Piotr. 2009. Toward a Horizontal History of the European Avant-Garde. In Sascha Bru et al. (ed.). Europa! Europa? The Avant-Garde, Modernism and the Fate of a Continent. Berlin: De Gruyter, 2009: 49–58.

[26] POLÁČEK, Vojtěch, Jakub POTŮČEK and Vendula POTŮČKOVÁ JURÁŠOVÁ. 2018. Antonín Heythum. Rudnice nad Labem: Galerie moderního umění, 2018.

[27] ŠIMOVÁ, Kateřina, Daniela KOLENOVSKÁ and Milan DRÁPALA (eds.). 2017. Cesty do utopie: sovětské Rusko ve svědectvích meziválečných československých intelektuálů [Travels to Utopia: Soviet Russia in Testimonies of Interwar Czechoslovak Intellectuals]. Prague: Prostor, 2017.

[28] SRP, Karel (ed.). 2018. Years of Disarray 1908–1928: Avant-gardes in Central Europe. Prague: Arbor vitae, 2018.

[29] STROŻEK, Przemysław. 2022. Workers' Sport, Mountaineering and the Avant-Garde Left in Czechoslovakia, Hungary and Poland: On Sporting Content in ReD, Munka and Dźwignia. In Przemysław Strożek and Andreas Kramer (eds.). Sport and the European Avant-Garde (1900–1945). Leiden/Boston: Brill, 2022: 183–210.

[30] van den BERG, Hubert et al. (ed.). 2012. A Cultural History of the Avant-garde in the Nordic Countries 1900–1925. Amsterdam/New York: Rodopi, 2012.

[31] VOJVODÍK, Josef. 2011. The Czech Avantgarde: Evolution, Groupings, Transformations, Theories, Programmes, Techniques. In Petr A. Bílek, Josef Vojvodík and Jan Wiendl (eds.). A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-garde: Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908–1958. Prague: Faculty of Arts, Charles University, 2011: 15–64.

[32] ZIKMUND-LENDER, Ladislav. 2021. I am not your lesbo! K diskurzu o soukromí "snící rebelky" [I am not Your Lesbo! On Privacy Discourse of the 'dreaming rebel'] [online]. Artalk.cz (14. 6. 2021). [accessed on 20.1.2023]. Available online at https://artalk.cz/2021/06/14/i-am-not-your-lesbok-diskurzu-o-soukromi-snici-rebelky.