Неоромантизм прози Лесі Українки як переосмислення традиції реалізму

Název: Неоромантизм прози Лесі Українки як переосмислення традиції реалізму
Transliterovaný název
Neoromantyzm prozy Lesì Ukrajinky jak pereosmyslennja tradycìji realìzmu
Variantní název:
  • Neoromanticism of Lesya Ukrainka's prose as the reinterpretation of the tradition of realism
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2023, roč. 33, č. 3, s. 43-50
Rozsah
43-50
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
В статті досліджується процес зміни стильових тенденцій у прозі Лесі Українки. Проаналізовано заголовки оповідань та внутрішню спрямованість ранніх оповідань та оповідань початку XX ст. Виявлено ознаки неоромантизму та імпресіонізму на ґрунті реалізму в досліджуваних оповіданнях. Зроблено висновок про новий спосіб опису дійсності в оповіданнях Лесі Українки: її проза зосереджена на внутрішньому світі героя та відходить від спрощеного детермінізму.
The article studies the process of changing of the style tendencies in Lesya Ukrainka's prose. The titles of the short stories, and the inner focus of the short stories and prose of the early period of Lesya Ukrainka's artwork at the beginning of the 20th century are analysed. The features of impressionism on the basis of realism in the analysed short stories are identified. The conclusion about the new way of describing reality in the short stories by Lesya Ukrainka is made: her prose is concentrated on the inner world of the character, and evolves away from the simplified determinism.
Reference
[1] ASTRACHAN, N. Ì.: Modeljuvannja u lìteraturoznavstvì: Analìz chudožn'oho tekstu ta ìnterpretacìja lìteraturnoho tvoru. Kyjiv: Akademvydav, 2014.

[2] ČYŽEVS'KYJ D.: Ìstorìja ukrajins'koji lìteratury. Kyjiv: Akademìja, 2003.

[3] KOVALÌV, Ju. Ì.: Ìstorìja ukrajins'koji lìteratury. Kìnec' XIX – poč. XXI st. U desjaty tomach. Tom 2. U pošukach ìmanentnoho sensu. Kyjiv: Akademìja, 2013. ISBN 978-966-580-418-5.

[4] SÌRUK, V.: «Ja bahato pysaty beletrystyky nìkoly ne mohla, bo vona zanadto palyt' mene». Ukrajinka Lesja. Z ljuds'koji namovy. Proza. Kyjiv: Akademìja, 2015, s. 7–11. ISBN 978-966-580-473-4.

[5] STEL'MACH, Ì.: Antolohìja žìnočoji prozy: vìd Lesì Ukrajinky do Oksany Zabužko. [online]. Dostupné z: https://www.radiosvoboda.org/a/25153352.html [cit. 27.4.2022].

[6] ŠUMYLO, N.: Ukrajins'kyj modernìzm počatku XX st.: pytannja poetyky. Slovo ì čas. 2017, nr. 3, s. 26–38.

[7] UKRAJINKA, L.: Z ljuds'koji namovy. Proza. Kyjiv: Akademìja, 2015. ISBN 978-966-580-473-4.

[8] ZABUŽKO, O.: Moje dìlo prokukurìkaty… [online]. Dostupné z: http://vsiknygy.net.ua/interview/140/ [cit. 27.4.2022].

[9] ZABUŽKO, O. S.: Notre Dame d'Ukraine: Ukrajinka v konflìktì mìfolohìj. Kyjiv: KOMORA, 2014. ISBN 978-617-7286-28-7.

[10] ZADESNJANS'KYJ, R.: Krytyčnì narysy. Tom 4. Tvorčìst' Lesì Ukrajinky. Logos: München, 1965.

[11] ZEROV, M. K.: Ukrajins'ke pys'menstvo. Vìd Kulìša do Vynnyčenka: Lekcìji, narysy, stattì. Drohobyč: Vìdrodžennja, 2007. ISBN 978-966-538-186-0.