Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1955, roč. 4, č. D2

Obrázek
Rok
1955
Rok vydání
1956
Články – Статьи
Page Title
[5]-25 K problematice navázání na kulturní dědictví v literárním procesu Závodský, Artur | pdficon
26-40 K literární gnoseologii francouzského kritického realismu Novák, Otakar | pdficon
41-55 George Eliotová o umění a její umělecká tvůrčí methoda Pantůčková, Lidmila | pdficon
56-62 K Brechtově theorii epického divadla Beck, Miroslav | pdficon
63-74 K úloze mythu v antické literatuře : (zachránění Ariona delfínem) Hošek, Radislav | pdficon
75-85 Emil Zegadłowicz a skupina Czartaka Krystýnek, Jiří | pdficon
86-102 K Mouřenínově historii o jednom selském pacholku Kopecký, Milan | pdficon
103-119 Walt Whitman - básník demokracie Štěpaník, Karel | pdficon
120-129 Dramatik Armand Salacrou v letech třicátých Stupka, Vladimír | pdficon
130-142 Giosue Carducci, básník sjednocené Italie [e.g. Itálie] Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
Materiály – Материалы
Page Title
143-151 Opisy Fabiána Stehlíka, zvláště opis kroniky Vincentiovy a Jarlochovy Šváb, Miloslav | pdficon
152-155 Dopis Švéda A. Retzia J.E. Purkyňovi z r. 1835 Zatočil, Leopold | pdficon
Recense a referáty – Критика, библиография, рецензии
Page Title
156-157 Nová kniha o ruském verši Hrabák, Josef | pdficon
157-161 K problematice řeckých výpůjček v prosaických spisech Ciceronových Bartoněk, Antonín | pdficon
161-163 Čtení o Aristofanovi Hošek, Radislav | pdficon
163-164 Nový výbor německé poesie XVI. a XVII. století Krejčí, Karel | pdficon
165-167 [Современная польская литература ; Поэты-лауреаты народной Польши I.] Krhoun, Mečislav | pdficon
167-172 Pohádky Heleny Malířové Mikulášek, Miroslav; Špačková, Jarmila | pdficon
172-173 Dějiny anglické literatury : (období romantismu) Tichý, Aleš | pdficon
Z prací ústavů – Научные труды институтов
Page Title
174-193 Literárněvědná činnost na filosofické fakultě brněnské univerzity v letech 1945-1955 | pdficon
Zprávy – Сообщения
Page Title
193 Nově objevený zlomek staročeské Alexandreidy Krystýnek, Jiří | pdficon
194 Veřejné přednášky o literatuře | pdficon