Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1989-1990, roč. 38-39, č. D36-37

Image
Rok
1989-1990
Rok vydání
1990
ISBN
80-210-0205-0
Stati
Page Title
[7]-16 Čapkovy cestopisy Kšicová, Danuše | pdficon
[17]-26 Úskalí a problémy Selverova překladu Anglických listů Karla Čapka Kriaková, Hana | pdficon
[27]-36 Memoáry a historická beletrie : příspěvek k poetice memoárů Válek, Vlastimil | pdficon
[37]-45 K problematice deníku jako literárního žánru Bočková, Hana | pdficon
[47]-55 Obraz českých zemí ve franckých análech ze 7. do poloviny 9. století Skutil, Jan | pdficon
[57]-66 Syntetická metodologie Apollona Grigorjeva Pospíšil, Ivo | pdficon
[67]-72 K problematice studia vypravěče v povídkách Leonida Andrejeva Dohnal, Josef | pdficon
[73]-78 Román M. Bulgakova Mistr a Markétka a gnose Mikulášek, Miroslav | pdficon
[79]-88 Recepce dramatického díla Miroslava Krleži u nás Dorovský, Ivan | pdficon
Jubilea
Page Title
[89]-100 Vojtěch Martínek jako kritik Novákova díla : z korespondence Arna Nováka Urbanec, Jiří | pdficon
[101]-104 Nad celoživotním dílem Josefa Hrabáka Kopecký, Milan | pdficon
Materiály
Page Title
[105]-114 K.H. Mácha a barok Mukařovský, Jan | pdficon
Recenze
Page Title
[115]-117 [Pospíšil, Ivo. Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru] Válek, Vlastimil | pdficon
117-118 [Kopecký, Milan. České humanistické drama] Palas, Karel | pdficon
118-119 [Canis, Jan Jakub. Knížka o studiu práva] Rusínová, Eva | pdficon
119-120 Slovenský Dekameron, takzvaný väčší Horáková, Michaela | pdficon
120 [Závodský, Artur. Bezručovy pozdní múzy] Kopecký, Milan | pdficon
121 [Vlašínová, Drahomíra. Eliška Krásnohorská] Sedláček, Tomáš | pdficon
122-124 [Lobanov, Michail. Sergej Timofejevič Aksakov] Pospíšil, Ivo | pdficon
124-125 [Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], Milan. Proniknuvanja : prilog na jugoslovenskoto kniževno zaedništvo] Dorovský, Ivan | pdficon
125-126 [Todorovski, Gane. So zbor kon zborot] Dorovský, Ivan | pdficon
126 [Konstantinov-Džinot, Jordan Chadži. Izbrani stranici] Dorovský, Ivan | pdficon
126-127 Edipo - Il teatro greco e la cultura europea : (atti del convegno internazionale, Urbino 15-19 novembre 1982) Bartoňková, Dagmar | pdficon