Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1994, roč. 43, č. D41

Image
Rok
1994
Rok vydání
1995
ISSN
0231-7818
ISBN
80-210-1205-6
Stati
Page Title
[7]-13 Theatrum mundi minoris a jeho překladatel Nathanael Vodňanský z Uračova Bočková, Hana | pdficon
[15]-22 Comenius as a biblist Kopecký, Milan | pdficon
[23]-31 K diferenciaci ve svatonepomuckých kázáních Horáková, Michaela | pdficon
[33]-[40] Krajina duše : básník v době secese - A. Sova a O. Březina Kšicová, Danuše | pdficon
[41]-52 Čas a prostor v Slezských písních Kožmín, Zdeněk | pdficon
[53]-56 Mahenovy opravy Balad : k 55. výročí Mahenova úmrtí - 22.5.1939 Sedlák, Jiří | pdficon
[57]-64 O brněnské literární kritice 20. a 30. let : (glosa z přinucení) Suchomel, Milan | pdficon
[65]-84 Marné pátrání po Hrabalově imaginaci : (tři dobou poznamenané doslovy) Corduas, Sergio | pdficon
[85]-90 Kultura slova filozofického eseje Kratochvil, Antonín | pdficon
[91]-100 Podivínství a šílenství jako podloží tvorby N.V. Gogola Pospíšil, Ivo | pdficon
[101]-106 Poéma v próze? : (na okraj několika povídek N.S. Sergejeva-Cenského) Dohnal, Josef | pdficon
[107]-114 Coцapт кaк пpeoдoлeниe yтoпичecки-идeйнoй тpaдиции : (пpoзaичecкий вapиaнт: B. Copoкин, B. Epoфeeв, З. Гapeeв) Binová, Galina Pavlovna | pdficon
[115]-124 Meнтaлитeт pyccкoй литepaтypы XX вeкa Mikulášek, Miroslav | pdficon
[125]-131 Dějiny slova a kultury jako nové téma literární teorie Pavelka, Jiří | pdficon
Rozhledy
Page Title
[133]-142 K některým vývojovým tendencím poválečné básnické tvorby jugoslávských národů Dorovský, Ivan | pdficon
Jubilea
Page Title
[143]-151 Anachronismy Jiřího Levého Osolsobě, Ivo | pdficon
[153]-155 Antonín Kratochvil sedmdesátiletý Kopecký, Milan | pdficon
[157]-163 K jubileu Bohumila Marčáka Pavelka, Jiří | pdficon
Recenze
Page Title
[165]-167 Subjekt v moderní literatuře Poláček, Jiří | pdficon
167-168 Ženy v kulturních dějinách Mikušťáková, Anna; Pospíšil, Ivo | pdficon
169-170 Terminologie meziliterárnosti Pospíšil, Ivo | pdficon
170-171 [Ivanović, Radomir. Grigor Prličev vo svetlinata na romantizmot] Dorovský, Ivan | pdficon
171-172 [Milosavljević, Petar. Triptih o Lazi Kostiću] Dorovský, Ivan | pdficon
172-173 [Žmegač, Viktor. Duh impresionizma i secesije : studie o književnosti hrvatske moderne] Dorovský, Ivan | pdficon
173-174 [Gjurčinov [i.e. Ǵurčinov], Milan. Pred pragot na idninata] Dorovský, Ivan | pdficon
174-175 Wiener Slavistisches Jahrbuch : Band 38 Skutil, Jan | pdficon
175-176 [Lossau, Norbert. Die deutschen Petöfi-Übersetzungen : (Ungarische Realienbezeichnungen im sprachlich-kulturellen Vergleich)] Pražák, Richard | pdficon
176-178 [Mahlerová-Werfelová, Alma. Můj život] Pražák, Richard | pdficon