Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1957, roč. 6, č. D4

Obrázek
Rok
1957
Rok vydání
1958
Články
Page Title
[5]-14 Jednota obsahu a formy a umělecká struktura ve srovnávacím bádáni slovesném : (diskusní stať k IV. sjezdu slovanských filologů v Moskvě) Wollman, Frank | pdficon
[15]-32 K otázce regionalismu v literatuře Krystýnek, Jiří | pdficon
[33]-41 W.M. Thackeray jako kritik protirealistické literatury v letech třicátých Pantůčková, Lidmila | pdficon
[42]-49 O některých postavách románu Život Klima Samgina M. Gorkého Burian, Jaroslav | pdficon
[50]-54 Zapomniana powieść Michała Czajkowskiego Pelikán, Jarmil | pdficon
[55]-62 Mladý Verhaeren Stupka, Vladimír | pdficon
[63]-79 Demokratické tendence ve Snoubencích Alessandra Manzoniho Rosendorfský, Jaroslav | pdficon
[80]-93 Bjørnson a Slováci : (k 125. výročí básníkova narození) Michl, Josef B. | pdficon
Rozhledy
Page Title
[94]-107 Otázky studia staroruského písemnictví ve světle současné sovětské literární vědy Mandát, Jaroslav | pdficon
[108]-120 Některé publikace z dějin francouzského písemnictví v NDR Novák, Otakar | pdficon
Materiály
Page Title
[121]-123 Dopis Petra Bezruče bratru Antonínu Vaškovi Závodský, Artur | pdficon
[124]-134 Z korespondence Jana Herbena Pešta, Pavel | pdficon
[135]-140 Z korespondence Bjørnstjerne Bjørnsona s Edvardem Ledererem Michl, Josef B. | pdficon
Recenze a referáty
Page Title
[141]-144 Divadelní kritiky Julia Fučíka Jeřábek, Dušan | pdficon
144-149 St.K. Neumann jako kulturní a politický publicista Pešta, Pavel; Válek, Vlastimil | pdficon
149-150 O St.K. Neumannovi Závodský, Artur | pdficon
150-152 [Honzl, Jindřich. K novému významu umění] Suchomel, Milan | pdficon
152-155 Nad výborem z F.X. Šaldy Kšicová, Danuše | pdficon
155-157 [Götz, František. Václav Řezáč] Válek, Vlastimil | pdficon
157 Tři publikace o B. Václavkovi Závodský, Artur | pdficon
157-158 [Léry, Jean de. Historie o plavení se do Ameriky, kteráž i Brasilia slove] Gregor, Alois | pdficon
158-160 Americký výbor z české literatury Pešta, Pavel | pdficon
160-161 [Svobodová-Alšová, Maryna. U nás doma] Závodský, Artur | pdficon
161-164 Nad novým vydáním Plechanovových statí Zykmund, Václav | pdficon
164-170 Kniha o Dostojevském a proti "dostojevštině" Mandát, Jaroslav | pdficon
170-172 [Kardos, Tibor. Doba humanismu v Uhrách] Pražák, Richard | pdficon
172-173 [Rypka, Jan. Dějiny perské a tádžické literatury] Erhart, Adolf | pdficon
173-175 Kollárovská studie Endre Angyala Pražák, Richard | pdficon
175-176 [Kundera, Ludvík. Německé portréty] Krejčí, Karel | pdficon
176-178 [Szyrocki, Marian. Martin Opitz] Krejčí, Karel | pdficon
178-179 [Rousselot, Jean. Panorama critique des nonveaux poètes français] Stupka, Vladimír | pdficon
179-180 [Aragon, Louis. O literatuře] Stupka, Vladimír | pdficon
Zprávy
Page Title
[181]-182 O činnosti literárněvědného aspirantského semináře prof. Wollmana Krystýnek, Jiří | pdficon
182-184 Seznam diplomových prací s thematikou literárněvědnou Válek, Vlastimil | pdficon
184 Večer Bedřicha Václavka | pdficon
184-185 Veřejné přednášky o literatuře Pešta, Pavel | pdficon